KT 1 tiết Đại số (2011-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KT 1 tiết Đại số (2011-2012), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường thcs xuân canh
————-***————-
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn : Đại số 9

I – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Cho phương trình x2 – 5x – 6 = 0.
a) Biệt thức ( bằng: A. 1 B. 49 C. – 49 D. một kết quả khác
b) tổng hai nghiệm là: A. – 6 B. 6 C. – 5 D. 5
c) Tích hai nghiệm là: A. – 6 B. 6 C. – 5 D. 5
Câu 2: Cho phương trình 2×2 – 2x + m = 0. Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm phân biệt là
A. m C. m 2
Câu 3: Giá trị nào của m để phương trình 5×2 + 2mx – 2m + 15 = 0 có nghiệm kép:
A. 5 hoặc – 15 B. -5 hoặc 15 C. 0 hoặc 5 D. 0 hoặc – 15
II – Tự luận (7 điểm)
Câu 4: Giải các phương trình sau:
a) 3×2 – 4x + 1 = 0 b) 2×2 + 8x – 3 = 0
Câu 5: Cho phương trình bậc hai tham số m
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm là hai số nghịch đảo của nhau.
Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm x1và x2 thoả mãn điều kiện

Trường thcs xuân canh
————-***————-
đề kiểm tra học kỳ I . Năm học 2009 – 2010
Môn: toán Lớp 9
Thời gian làm bài: 90 phút

I – Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1: Cho phương trình 2×2 – 5x + 3 = 0.
a) Biệt thức ( bằng: A. 1 B. 49 C. – 49 D. – 1
b) tổng hai nghiệm là: A. – 5 B. 5 C. 5/2 D. -5/2
c) Tích hai nghiệm là: A. – 3/2 B. 3/2 C. 5/2 D. -5/2
Câu 2: Cho phương trình 2×2 – 2x + m = 0. Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm phân biệt là
A. m C. m 2
Câu 3: Giá trị nào của k để phương trình x2 + kx + k – 1 = 0 có nghiệm kép:
A. 0 B. 1 C. 2 D. Một số lớn hơn 2
II – Tự luận (7 điểm)
Câu 4: Giải các phương trình sau:
a) 2×2 – 8x + 5 = 0 b) 2×2 + 5x – 11 = 0
Câu 5 : Cho phương trình bậc hai tham số m
Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm là hai số nghịch đảo của nhau.
Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm x1và x2 thoả mãn điều kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.