KT 1 tiết Đại số 7_Chương III-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KT 1 tiết Đại số 7_Chương III-2013, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Trãi – TX.Châu Đốc

Họ tên HS : —————————

Lớp : 7A ——-

KIỂM TRA 1 TIẾT Năm học 2012_2013
ĐẠI SỐ 7 Chương III
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM
LỜI PHÊ

GIÁM THỊ COI THI

………………………………………

Bằng số
Bằng chữ

GIÁM KHẢO

………………………………………………

Bài 1: ( 7 điểm )
Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của học sinh lớp 7A (ai cũng làm được) và ghi lại bằng bảng sau:
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
9
10
4

10
6
7
4
5
6
7
4
5
4
6
7
5

11
7
6
7
6
4
9
10
7
6
9
10
11

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu ?
b) Lập bảng “Tần số” rồi tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu.
c)Tính tần suất của giá trị 4 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2: (3 điểm )
Người ta đếm số hạt thóc trên mỗi bông lúa lấy từ khu trồng thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng dưới đây
Số hạt thóc (Sắp xếp theo khoảng)
Tần số (n)

Trên 100- 120
6

Trên 120- 140
7

Trên 140- 160
13

Trên 160- 180
15

Trên 180- 200
10

Trên 200- 220
9

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến hàng đơn vị )
Đáp án :
Bài 1
a/ Dấu hiệu : Thời giab làm một bài tập của mỗi học sinh lớp 7A
1 đ

Có 39 giá trị
0,25 đ

b/ Bảng tần số
Giá trị (x)
Tằn số (n)
Các tích (x.n)

4
6
24
7,1(phút)

5
4
20
M0 =7

6
7
42

7
8
56

8
2
16

9
4
36

10
5
50

11
3
33

N=39
Tổng :277

4 đ

c/Tần suất của giá trị 4
6 :39.100%15,4%
0,5

Biểu đồ :

2 đ

Bài 2
a/Dấu hiệu : Số hạt thóc trên mỗi bông lúa
0,5 đ

b/ Bảng tần số ghép lớp

Số hạt thóc (x)
GTTT
(x)
Tần số
(n)
Các tích
(x.n)

100-120
110
6
660

164(hạt thóc)

120-140
130
7
910

140-160
150
13
1950

160-180
170
15
2550

180-200
190
10
1900

200-220
210
9
1890

N=60
Tổng=9860

2,5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.