KT 1 tiết chương IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KT 1 tiết chương IV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20/4/2011
Ngày giảng: /4/2011
Tiết 66: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG IV

I – Mục tiêu kiểm tra:
1 – :
– Biết các khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức; nghiệm của đa thức một biến.
2 – :
– Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
– Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.
– Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
– Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
– Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.
– Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến.
– Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất
3 – Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực làm bài
II/ Hình thức kiểm tra
– Đề kết hợp TNKQ và TL
– Kiểm tra trên lớp
III/ Ma trận đề kiểm tra:

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Khái niệm về biểu thức đại số, Giá trị của một biểu thức đại số

Tính được giá tri của biểu thức đại số
Viết được biểu thức đại số trong trường hợp đơn giản, tính giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5
3
1,5

4
2,5 điểm= 25 %

2. Đơn thức

Nhận biết được hai đơn thức đồng dạng, các phép toán cộng trừ đơn thức

Thực hiện phép nhân hai đơn thức

Biết cộng ( trừ) các đơn thức
Biết biến đổi và cộng các đơn thức một cách thích hợp

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3
1,0

1
0,5

2
1,0

1
1,0
7
3,5 điểm= 35 %

3. Đa thức

Tìm được bậc của đa thức

Biết cách thu gọn đa thức, cộng (trừ) đa thức

1
0,5

2
2,5

3
3 điểm =30 %

4. Nghiệm của đa thức một biến

Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến
Tìm được ngiệm của đa thức một biến

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
0,5
1
1,0

2
1 điểm=10.%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
1,5
15%
5
2,5
25%
7
6,0
60%
16
10
100%

IV. Nội dung đề kiểm tra:

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV
Môn: Đại Số 7
Họ và tên
Lớp: ………..Trường: THCS số 1 Long Khánh.
I. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 9 D. 10
Câu 2: Đơn thức đồng dạng

Hỏi và đáp