KT 1 tiết chg 4 ĐS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 1 tiết chg 4 ĐS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TP……… BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
TRƯỜNG THCS … MÔN : ĐẠI SỐ 8 –Năm Học 2001-2012
Thời gian : 45’,ngày kiểm tra: / /2012
(((
ĐỀ A

I)Trắc nghiệm khách quan:(3đ)

Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. B. C. D.

Câu 2: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.

Câu 3: Bất phương trình tương đương bất phương trình là:
A. B. C. D.

Câu 4:Tập hợp nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.

Câu 5: Cho a < b. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:
A. B. C. D.

Câu 6: Khẳng định nào là ĐÚNG ?
A. B. C. D.

(—————————————————————————————————————————

II) Tự luận.(7đ)

Bài1) ( 3 đ) Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a) b)

Bài 2) (3 đ) Giải phương trình :
a)

b)

Bài 3) (1 đ) Tìm GTLN của N = 3 – và giá trị tương ứng của x

PHÒNG GD&ĐT TP … BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
TRƯỜNG THCS… MÔN : ĐẠI SỐ 8 –Năm Học 2001-2012
Thời gian : 45’,ngày kiểm tra: / /2012
(((
ĐỀ B

I)Trắc nghiệm khách quan:(3đ)

Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. B. C. D.

Câu 2: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:
A. B. C. D.

Câu 3: Bất phương trình tương đương bất phương trình là:
A. B. C. D.

Câu 4:Tập hợp nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D.

Câu 5: Cho a < b. Khẳng định nào sau đây là SAI:
A. B. C. D.

Câu 6: Khẳng định nào là SAI ?
A. B. C. D.

(—————————————————————————————————————————

II) Tự luận.(7đ)

Bài1) ( 3đ) Giải bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a) b)

Bài 2) (3 đ) Giải phương trình :
a)

b)

Bài 3) (1 đ) Tìm GTNN của M = 5 + và giá trị tương ứng của x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.