KT 1 T Hình 9 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KT 1 T Hình 9 chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Nhận biết HTL để tính độ dài các cạnh trong tam giác vuông
Biết vận dụng HTL vào các bài toán , tính chu vi diện tích các hình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
3
1
2

2
5

Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Dùng định nghĩa và tính chất của tỉ số lượng giác vào bài toán chứng minh rút gọn biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
3
2
3

Hệ thức về cạnh góc trong tam giác vuông

Biết Vận dụng hệ thức vào giải tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
2

1
2

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1
3

2
4

2
3

5
10

PHÒNG GD&ĐT TP. NHA TRANG
TRƯỜNG THCS …..

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I –HỌC 2014- 2015
Môn : HÌNH – LỚP 9
Thời gian : 45 phút

Bài 1: (2 điểm ) Giải tam giác vuông ABC vuông tại A , biết AB = 3cm ,= 300

Bài 2: ( 5 điểm ) Cho ABC vuông tại A , đường cao AH . Biết HB = 9cm, HC = 16cm .
a) Tính AB, AC , AH
b) Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC. Tứ giác ADHE là hình gì ? Chứng minh .
c) Tính chu vi và diện tích của tứ giác ADHE

Bài 3: (2 điểm ) ( Không dùng máy tính )
a) Tính giá trị của biểu thức M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700
b) Biết sin = .Tính tan Bài 4: ( 1 điểm ) Cho ABC vuông tại A , đường cao AH , biết BH = a ; CH = b

Chứng minh :

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài 1
(2đ)

+Tính được = 600
+Tính AC = ABtanB
= 3.tan600 = 3(cm)
+Tính được BC = 6cm
0,5

0,75
0,75

Bài 2
(5đ)

2a)
+ AH2 = BH.CH = 9.16 = 144
AH = 12cm
+ AB2 = BH. BC = 9.25
AB = 15cm
+ AC2 = CH.BC = 16.25
AC = 20cm

1

1

1

2b
(0,5đ)
Chứng minh được tứ giác ADHE là hình chữ nhật

0,5

2c
1,5đ
+HD.AB = HA.HB
HD = = = 7,2cm
+HE.AC = HA.HC
HE = = = 9,6cm
+ Chuvi ADHE: (HD + HE ) 2 = (7,2 + 9,6).2 = 33,6(cm)
+ SADHE = HD.HE = 7,2. 9,6 = 69,12(cm2)

0,5

0,5

0,25
0,25

Bài 3
(2đ )

3a

M = 2014sin 2200 + sin400 + 2014cos2 200 – cos 500 + tan200 .tan700
M = 2013(sin 2200 + cos2 200 ) + sin400 – sin400 + tan200cot200
M = 2014 .1 + 0 + 1 = 2015

0,5
0,5

3b

Tính được cos= = =
tan=
0,5

0,5

Bài 4
1 đ
Trong ABH vuông tại H có :

Hay ( 1 )
Kẻ trung tuyến AM ; trong tam giác vuông ABC có AM là trung tuyến ứng cạnh huyên BC nên ( 2 )
Tam giác AHM vuông tại H có : ( 3 )
Từ (1);(2) và (3) suy ra :

0,5

0,25
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.