KT 1 t Chương IV ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KT 1 t Chương IV ĐS 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ A
Giải pt sau
2×2 – 5x + 3 = 0
2) Chứng tỏ x = – 2 là nghiệm của pt : 2×2 + 5x + 2 = 0 ;tìm nghiệm còn lại.

3) Cho pt: 2×2 – 4x – 6 = 0
Tính : x1 + x2 ; x1x2 ; , x13 + x23
4) Cho pt: x2 – 2( 2m – 1 )x – m – 4 = 0 (1)
a) Định m để pt (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt ;
b) Định m để A = 2x1x2 – x12 – x22 đạt giá trị lớn nhất,tính GTLN đó.

KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ B
Giải pt sau :
2×2 + 5x + 3 = 0
2) Chứng tỏ x = 2 là nghiệm của pt : 2×2 – 5x + 2 = 0 ;tìm nghiệm còn lại.

3) Cho pt: x2 + 4x – 6 = 0 (1)
Tính : x1 + x2 ; x1x2 ; , x13 + x23
4) Cho pt: x2 – 2( 2m + 1 )x + m – 4 = 0 (1)
a) Định m để pt (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt ;
b) Định m để A = 3x1x2 – x12 – x22 đạt giá trị lớn nhất,tính GTLN đó.

KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ C
Giải pt sau :
3×2 + 5x + 2 = 0
2) Chứng tỏ x = – 2 là nghiệm của pt : 3×2 + 5x – 2 = 0 ;tìm nghiệm còn lại.

3) Cho pt: 2×2 + 4x – 4 = 0 (1)
Tính : x1 + x2 ; x1x2 ; , x13 + x23
4) Cho pt: x2 – 2( m + 1 )x + m – 4 = 0 (1)
a) Định m để pt (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt ;
b) Định m để A = x1x2 – x12 – x22 đạt giá trị lớn nhất,tính GTLN đó.

Hỏi và đáp