KT 1 t chương I ĐS 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KT 1 t chương I ĐS 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN & ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I(2012-2013)

Tên chủ đề
(nộidung)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1-Tìm tập xác định của biểu thức
Biểu thức lấy căn là biểu thức bậc nhất

Biểu thức là phân thức

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

2
2điểm

2-Rút gọn biểu thức

Đưa ra ngoài dấu căn
Hằng đẳng thức =
Trục căn thức ở mẫu

Số câu
Số điểm

1
1

2
2

3
3 điểm

3-Biến đổi biểu thức
Sử dụng h/ đ thức= để tìm x

Rút gọn biểu thức
Tìm GTNN
Tìm GTLN

Số câu
Số điểm

1
2

1
2
1
1
3
5 điểm

Tổng số câu
điểm

2
3
1
1
4
5

1
1

8
10

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS ÂU CƠ

ĐỀ A.
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : …/ 10 / 2012

Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ b/

Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ b/

Câu 3 :(2đ) Rút gọn : ( Không được sử dụng máy tính )
a/ 2 – – +

b/ +

Câu 4: (1đ) Tìm x : = 5

Câu 5 (3đ) Cho biểu thức với và .

a). ( 2 đ ). Rút gọn A.

b). ( 1 đ ). Với x thỏa mãn điều kiện bài toán, tìm x để A = 0.

c). ( 1 đ ). Tìm số nguyên tố x lớn nhất để biểu thức A có giá trị nguyên.

PHÒNG GD&ĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS ÂU CƠ

ĐỀ B.
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I
MÔN ĐẠI SỐ LỚP 9
Thời gian : 45 phút, ngày kiểm tra : …/ 10/ 2012

Câu 1: (2đ) Tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :
a/ b/

Câu 2:(2đ) Trục căn thức ở mẫu :
a/ b/

Câu3 :(2đ) Rút gọn : ( Không được sử dụng máy tính )
a/ 4 – 2 – 3 + 2

b/ + 2

Câu 4: (1đ) Tìm x : = 2

Câu 5: ( 2đ) Cho biểu thức : với và .

a) ( 2 đ ). Rút gọn B.

b) ( 1 đ ). Với x thỏa mãn điều kiện bài toán, tìm x để B = 7.

c) ( 1 đ ). Tìm số nguyên tố x nhỏ nhất để biểu thức B có giá trị nguyên.

Câu
Đáp án
Điểm

1.a

1.b
có nghĩa ( x – 3 ( 0
( x ( 3

0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,25đ
0,25đ

= có nghĩa ( ( 0
( x – 2 > 0 (( ( x > 2

2a

2b

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

3a

3b

0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,25đ
0,25đ

4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.