kscl toán 7 ( nâng cao) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kscl toán 7 ( nâng cao), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 8
Môn thi TOÁN (năm 2011-2012)
Phần 1. Trắc nghiệm (3đ )
Câu 1: Điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh được thống kê như sau:

Giá trị (x)
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số (n)
2
4
7
8
4
6
4
5
N = 40

a)Tần số của giá trị x=4 là:
A.1 B.2 C.3 D.4
b)Mốt của dấu hiệu là:
A.2 B.4 C.8 D.6
Câu 2: Kết quả của phép tính 5x3y2 .(- 2x3y2) là:
A. -10x5y3 B. 7x5y3 C. 3 x3y2 D. -3xy
Câu 3: Bậc của đa thức: y2 – 4×6 + x4y3 là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 18
Câu 4: Nghiệm của đa thức f(x) = x2 – 1 là:
A. x= 0 B. x = -1 C. x = 1 D. x = 1
Câu 5: Tập hợp các “bộ 3 độ dài” nào sau đây có thể là độ dài 3 cạnh cuả 1 tam giác:
A) B)
C) D)
Câu 6 . Trong một tam giác giao điểm 3 đường nào cách đều ba đỉnh của một tam giác
A . Giao 3 đường cao ; B . Giao 3 đường phân giác
C. Giao 3 đường trung trực D . Giao 3đường trung tuyến
Phần 2. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1,5 đ) Tính: a/ (-3xy) x2 y3. x5
(5x + y )( x – 2y)
(x – 2) 2 – ( 2 – x)2
Bài 2:(2đ) Cho hai đa thức : M(x) = 4×4 + 2x – 15 + 4,5×2 – 3×4
N(x) = 2×3 + 4×4 – 2×3 – 4×4 +x2 – 2x + 4
a/ Hãy sắp xếp các hạng tử của hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến.
b/ Tính M(x) + N(x) và M(x) – N(x).
c/ Chứng tỏ đa thức N(x) không có nghiệm.
Bài 4: ( 3đ) Cho ABC cân ở A . Trên tia đối của tia BC lấy D , trên tia đối của tia CB lấy E sao cho CE = BD , kẻ BH AD , CK AE , M là trung điểm BC. minh rằng:
BH = CK
AHB = AKC
BC // HK
O là giao của BH và CK chứng minh : +) BOC cân,
+) Ba diểm M, A , O thẳng hàng
Chứng minh rằng khi góc BAC = 600 và DB = BC = CE thì BOC đều

Bài 5: ( 0,5đ) Cho B = Tìm x Z để B có giá trị là một số nguyên

Hỏi và đáp