KSCL thang 10 – 2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KSCL thang 10 – 2011, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục cẩm giàng
Trường thcs cẩm đoài

đề Khảo sát chất lượng tháng 10
năm học 2011 – 2012
Môn: Toán 8
gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi : 01 trang)

Câu 1: (2 điểm)

Thực hiện phép tính:
a) 2(x-3) + 3( x+5)
b) (2x- 3)(x- 4) – x(2x- 5)

2)Tính bằng cách hợp lý:
a
b)

Câu 2: (2 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b)
c

Câu 3: (2 điểm)

Tìm x biết:
2x + 5 = 7
(x+3)(x-2) –x(x-4) = 10

Câu 4: (3 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến BD, CE. Trên tia đối tia DB lấy điểm F sao cho DF = DB, trên tia đối tia EC lấy điểm G sao cho EG = EC. Chứng minh:
Tứ giác ABCF và ACBG là hình bình hành.
Ba điểm G, A, F thẳng hàng.
Tứ giác BCFG là hình thang cân.

Câu 5: (1 điểm)
Cho x+ y = 5 và xy = 1.
Tính x2+y2, x3+y3 và x5+y5
—– Hết —–

Hỏi và đáp