KSCL giua ki 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KSCL giua ki 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Tĩnh gia
Trường THCS trúc lâm
Bài thi chất lượng giữa học kỳ I
Môn toán : lớp 8
Thời gian làm bài 90 phút
Họ và tên :……………………………………. Lớp 8….

Đề 1:
I. Phân trắc nghiệm ( 4.0 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.(0,5 điểm) . a) phép tính xy(x2 – 2xy2 + y3) cho kết quả là.
A. x3y – 2×2 y3 + xy4 C. x3y + 2x2y3 – xy4
B. – x3y – 2x2y3 + xy4 D. x3y – 2x2y3 – x4y4
b) phép tính (x+ 0,5)( x2 + 2x – 0,5 ) cho kết quả là.
A. x3 + 2,5 x2 + 0,5 x – 0,25 C. – x3 + 2,5×2 + 0,5 x + 0,25
B. x3 +2,5×2 +0,5 x + 0,25 D. x3 + 2,5×2 +1,5x – 0,25
Câu 2.(0,5 điểm). a)Phép tính (x+2y)2 cho kết quả là
A. x2 + 4xy + 4y2 C. x2 +4xy + 2y2
B. x2 +2xy + 4y2 D. x2- 4xy + 4y2
b) Phép tính (2x –3y)2 cho kết quả là
A. 2×2 – 12xy + 9y C. 4×2 – 12xy + 9y2
B. 4×2 – 12xy + 3y2 D. (2x)2 + 12 xy + (3y)2
Câu 3.(0,25 điểm). Hình chữ nhật là
A. Tứ giác có 1 góc vuông C. Tứ giác có 3 góc vuông
B. Tứ giác có hai góc vuông D. cả ba câu đều đúng
Câu 4.(0,5 điểm). Điền chữ Đ( đúng), điền chữ S ( sai ) vào
a) Hình bình hành là hình thoi
b) Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
Câu 5.(0,75 điểm). Hãy ghép các yếu tố ở cột B với các yếu tố ở cột A sao cho phù hợp.

A. đa thức
B. Kết quả
Yêu cầu ghép

1. x2- xy
a) x(x+y)
b) x(x-y)
1……………..

2. x2+ 4xy + 4y2
a) (x-2y)2
b) (x+2y)2
2…………….

3. x2(x-y) – x+y
a) (x-y).x2
b) (x-y)( x-1)(x+1)
3……………..

Câu 6.(1,5 điểm). điền đa thức vào ô trống sao cho đúng
a) ( -2×5 + 3×2- 4×3) : 2×2 = c) : 4×2 = 3x3y + x2 -2y2
b) (3xy2 – 2x2y + x3) : = – 6y2 + 4xy – 2×2
II. Phần tự luận. ( 6,0 điểm)
Câu 1.( 3.0 điểm). Tìm x biế t: a) x(5- 2x) + 2x( x-1) = 15 b) 5x(x-3) – x+3 = 0
Câu 2. (1.0 điểm). Tìm x để đa thức 3×3 + 10×2 -5 chia hết cho 3x+ 1
Câu 3. (2.0 điểm) . Cho hình bình hành ABCD ( Hình vẽ)
a) Chứng minh AH// KC
b) Chứng minh tứ giác AKCH là hình bình hành

Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Phòng GD Tĩnh gia
Trường THCS trúc lâm
Bài thi chất lượng giữa học kỳ I

Hỏi và đáp