KSCL cuối năm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KSCL cuối năm, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ngọc Tảo

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI NĂM
Năm học: 2014- 2015
Môn: Toán, lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2 điểm):
1) Giải các phương trình sau:
a) x2 – 2x + 1 = 0 b) = 2015
2) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Câu 2 (2điểm):
Cho biểu thức:
a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức A và rút gọn biểu thức A.
b) Tìm các giá trị của x để ?
Câu 3 (2 điểm): Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Lúc về, ôtô chỉ đi với vận tốc 50km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?
Câu 4 (3,5 điểm):
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, hai đường cao BD và CE của tam giác cắt nhau tại H (). Chứng minh rằng:
a) Chứng minh rằng: ADB AEC
b) AB.AE = AC.AD
c) So sánh và
d) Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để :
Câu 5 (0,5 điểm): Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a+b+c=1.
Chứng minh rằng: . Dấu bằng xảy ra khi nào?
—————————–Hết——————————

TRƯỜNG THCS NGỌC TẢO

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Năm học: 2014- 2015
Môn thi: Toán 8

Câu
ý
Nội dung
Điểm

Câu I
(2đ)
1a
(x – 1)2 = 0 ( x-1=0 ( x=1

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =
0,25

0,25

b

Vậy tập nghiệm của phương trình là

0,25

0,25

2

Vậy nghiệm của bất phương trình là x 1
Biểu diễn nghiệm đúng trên trục số

0,5

0,25
0,25

Câu 2
(2đ)

a
*ĐKXĐ: x . Rút gọn được biểu thức
0,25

1

b
Với x , và 2>0
.Thì A luôn khác 0

.Xét
Vậy không tìm được x để A=0 và với thì A0)
Thời gian ô tô đi từ A B là (h)
Thời gian ô tô đi từ B A là (h)
Lập luận để có phương trình: -= (1)
Giải PT (1):

Vậy quãng đường AB dài 150 km
0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

Câu 4
(3đ)

Vẽ hình đúng (vẽ hình sai không chấm)

0,5

a)

b)
Xét ADB và AEC có:

chung
ADB AEC (g.g.)

Theo câu a:ADB AEC (đpcm)

1

1

c
Xét có:
(cmt); là góc chung
(c. g . c)
(2 góc tương ứng)

0,5

d
* Kẻ .
Chứng minh được (g.g)

Chứng minh tương tự được
Từ (1) và (2)
Để:
Thì hay tam giác ABC vuông tại A (ĐL pytgo đảo)
Vậy tam giác ABC vuông tại A thì

0,25
0,25

Câu 5
(1đ)

+ Áp dụng BĐT cô si ta có:

Suy ra
Vậy
+ Dấu bằng xảy ra khi
Hay 2a2 + 2a2+ 2a2 = 2ab+2ac+2bc
( a = b = c =

0,25

0,25

*Chú ý: HS làm theo cách

Hỏi và đáp