KS HS lop 9 Toan Van Anh0607 lan 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KS HS lop 9 Toan Van Anh0607 lan 2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs tứ trưng
đề khảo sát lớp 9 lần 2 năm 2006-2007 ề 1)
Môn: Ngữ Văn
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Đọc và chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

1. Tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” được viết theo thể loại nào?
A. Tuỳ bút.
B. Tiểu thuyết chương hồi.
C. Truyền kỳ.
D. Truyện ngắn.

2. Thể loại đó có đặc điểm gì nổi bật về nghệ thuật?
A. Chọn các sự việc tiêu biểu có tính chất khách quan giàu tính thuyết phục.
B. Tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về hệ thống, kết cấu tác phẩm.
C. Ghi chép sự việc cụ thể, chân thực, sinh động.
D. Xây dựng câu chuyện bằng tưởng tượng, hư cấu.

3. Tên tác phẩm “Hoàng lê nhất thống chí” hiểu theo nghĩa nào trong các nghĩa sau:
A. ý chí quyết tâm thống nhất đất nước của vua Lê.
B. Ghi chép lại việc vua Lê thống nhất đất nước.
C. Vua Lê nhất định thống nhất đất nước.
D. Ghi chép lại trang sử vàng đầu tiên của triều đại nhà Lê.

4. ý nào giới thiệu Không chính xác về tác phẩm “Hoàng lê nhất thống chí”?
A. Là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết bằng chữ Hán.
B. Là sáng tác của dòng họ Ngô Thì ở Tả Thanh Oai – Hà Tây.
C. Dựng lại bối cảnh lịch sử Việt Nam đầy biến động trong khoảng 30 năm đầu thế kỷ XIX.
D. Tác phẩm viết theo thể chí, có 17 hồi.

5. Trong các câu thơ sau:
o anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.
a) Các từ “vai, miệng, chân, tay” từ nào được dùng theo nghĩa chuyển:
A. Vai.
B. Miệng.
C. Chân.
D. Tay.

b) Xác định phương thức chuyển nghĩa?
A. Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.
B. Chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ.

c) Tìm một số trường từ vựng trong các câu thơ trên (Gồm Các từ nào? Thuộc trường từ vựng nào?)

6. Chép tiếp 3 câu thơ tiếp theo của Mọi câu thơ trên trong bài thơ “Đồng chi” (Chính Hữu).

Câu 2: Cho hai câu thơ:
“Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”
“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”.

a) Hai câu thơ trên nằm trong đoạn trích nào? Thuộc tác phẩm nào? Của tác giả nào? Mỗi câu thơ nói về nhân vật nào?

b) Cách miêu tả sắc đẹp của hai nhân vật ấy có gì giống và khác nhau? Sự khác nhau ấy liên quan gì đến tính cách và số phận mỗi người? (Trình bày bằng bài văn của em).

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
trường thcs tứ trưng
đề khảo sát lớp 9 lần 2 năm 2006-2007 ề 2)
Môn: Ngữ Văn
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề.)

Câu 1: Đọc và chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau:

1. Tên tác phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.