KS giua ki II- Toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KS giua ki II- Toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Định Trung Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II
Môn: Toán – Lớp 8
Thời gian làm bài 90’ ( không kể thời gian giao đề)
I.Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Hãy chọn chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Giá trị x = – 4 là nghiệm của phương trình
A. -2x = 8
B. -2x = -8
C. 3x – 8 = 0
D. 3x – 1 = x + 7

Câu 2: Phương trình x – 2 = 5 tương đương với phương trình
A. 2x = 14
B. (x – 2).x = 5x
C. = 5
D. ( x – 2) 2 = 25

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình ( x – 3)= 0 là
A.
B. 3
C.
D.

Câu 4: Nghiệm của phương trình là
A. 0 ; 1
B. -1
C. 2 ; 3
D. -1 ; 1

Câu 5: Cho ~ . Biết AB = 4cm; BC = 6cm; AC = 8cm; MN = 5cm. Khi đó
A. MP = 7,5cm; NP = 10cm
B. MP = 10cm; NP= 7,5cm
C. MP = 6,4cm;
NP =4,8cm
D. MP = 4,8cm; NP= 6,4cm

Câu 6: Nếu tam giác ABC có MN // AC thì
A. ~ .
B. ~ .
C. ~ .
D. ~ .

Câu7: Cho tam giác ABC có AB = 5cm; AC = 6cm. Vẽ hai đường cao BH, CK.
Khi đó bằng
A.
B.
C.
D.

Câu 8: Trong hình vẽ, giá trị của x bằng bao nhiêu?

M x N
2
R
3
Q 6 P

A. x = 3
B. x = 4
C. x = 5
D. x = 3,5

II. Tự luận (6điểm)
Câu 9: Giải phương trình a)
b)
Câu 10: Hai tổ sản xuất phải dệt 140 áo len. Trong thực tế tổ 1 đã vượt mức 10% kế hoạch của mình, tổ 2 vượt mức 5% kế hoạch của mình nên cả hai tổ đã dệt được 150 áo len. Hoie theo kế hoạch mỗi tổ phải dệt bao nhiêu chiếc áo len?
Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12cm; AC = 16cm. Tia phân giác của góc A cắt Bc tại D.
Tính độ dài BC; BD; CD.
Kẻ đường cao AH. Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CAH.
Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ACD.

Trường THCS Định Trung Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II
Môn: Toán – Lớp 8

Đáp án
I.Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
A
C
A
B
D
B
B

II. Tự luận
Câu
Phần
Nội dung
Điểm

9

a
– ĐKXĐ: x

Hỏi và đáp