KS giua ki II- Toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KS giua ki II- Toan 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Định Trung Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian làm bài 90’ ( không kể thời gian giao đề)
I.Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm)
Hãy chọn chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Trong các phân số sau đây, phân số nào là phân số tối giản?
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Kết quả của phép tính: 12 – ( 6 – 18) là:
A.24
B. – 24
C. 0
D. -12

Câu 3: Thực hiện phép tính: ta được kết quả nào sau đây:
A.
B.
C.
D.

Câu 4: Biết x + 2 = -11. Khi đó x bằng:
A. 22
B. -13
C. -9
D. – 22

Câu 5: Biết . Khi đó x bằng:
A.
B.
C.
D.

Câu 6: Cho hai góc phụ nhau, một góc bằng 350. Số đo góc còn lại là:
A. 450
B. 550
C. 650
D.1450

Câu 7: Trong mặt phẳng cho ba tia Ox, Oy, Oz. Biết 3 góc đỉnh O bằng nhau. Hãy chọn khẳng định đúng.
A. Mỗi góc có số đo 600
C. Mỗi góc có số đo 900
B. Mỗi góc có số đo 1200
D. Mỗi góc có số đo 1500

Câu 8: Cho 4 điểm không thẳng hàng.
Có tất cả 4 đường thẳng có được từ 4 điểm ấy.
Có tất cả 5 đường thẳng có được từ 4 điểm ấy.
Có tất cả 6 đường thẳng có được từ 4 điểm ấy.
Có tất cả 7 đường thẳng có được từ 4 điểm ấy.
II.Tự luận ( 6 điểm)
Câu 9: Thực hiện phép tính:
Câu 10: Rút gọn các phân số sau:
a) b)
Câu 11: Cho hình vẽ. Biết EB và EC là tia phân giác của các gócAEC và góc BED.
Cho góc AED bằng 720. E
Hãy chỉ ra các góc bằng nhau.
Tính các góc đỉnh E còn lại.
Nếu biết tổng 3 góc của một tam giác bằng 1800, góc EAD = 450.
Hãy tính các góc còn lại trong hình.

Trường THCS Định Trung Đề khảo sát chất lượng giữa kỳ II
Môn: Toán – Lớp 6

Đáp án
I.Trắc nghiệm ( 4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
A
C
B
A
B
B
C

II.Tự luận ( 6 điểm)

Câu
Phần
Nội dung
Điểm

9

Kết quả :
1.0

10

a

0.5

0.5

b

0.5

0.5

11
a

0.5

b
Ta có:. Mà
Nên:

1.0

c
Ta có: ; ;.Suy ra ;;;;

1.5

Hỏi và đáp