ko doc thì uổn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ko doc thì uổn, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình bậc nhất hai ẩn;
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định nghiệm, nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn;
Dựa vào các hệ số của hệ phương trình để xác định được số nghiệm của hệ phương trình.
Dựa vào khái niệm về hệ phương trình tương đương và hiểu được quy tắc nhân hai vế của của một phương trình để xác định hai hệ phương trình tương đương.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

1
0,5 điểm
5%

4
2 điểm
20%

Giải hpt bằng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số

Biết thế một nghiệm vào phương trình còn lại để xác định được nghiệm thứ hai.
Áp dụng được hai quy tắc giải hệ phương để giải hệ phương trình và tìm được nghiệm chính xác.
Phối hợp được quy tắc giải hệ phương trình và các công thức về căn bậc hai để giải hệ phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

3
4 điểm
40%

1
1 điểm
10%
5
5,5 điểm
55%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Hiểu được cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua ẩn và đại lượng đã biết.
Áp dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

1
2 điểm
20%

2
2,5 điểm
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%

3
1,5 điểm
15%

4
6 điểm
60%

1
1 điểm
10%
11
10 điểm
100%

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 9
( Tiết 46 Tuần 24 theo PPCT)

TRƯỜNG THCS ……………
Họ và tên:………………………….
Lớp: 9A………..
Điểm
Lời phê của GV

I/ TRẮC NGHIỆM:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1/ Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình 2x – y = 1 ?
A. (1; 1) B. (-1; -1) C. (0; 1) D. (1; 0)
Câu 2/ Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. 2y – 3x = 1 B. x + 0y = 5 C. 5×2 – 3y = 0 D. 0x + y = 6
Câu 3/ Hệ phương trình tương đương với hệ phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 4/ Hệ phương trình có nghiệm là:
A. ( – 3 ; 3) B. vô nghiệm C. Vô số nghiệm D. ( 1 ; 2)
Câu 5/ Trong x giờ một công nhân làm xong một công việc. Vậy trong một giờ người công nhân đó làm được là:
A. 1 (công việc) B. (công việc) C. x (công việc) D. x – 1 (công việc)
Câu 6/ Hệ phương trình có nghiệm (x; y) bằng:
A. (1; 0) B. ( 1; 1) C. (0; 1) D. (-1; 0)

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3 điểm). Giải các hệ phương trình sau:
1/ 2/
Bài 2: (2 điểm) Xác định các hệ số a , b biết đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A( 3;

Hỏi và đáp