ko biet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về ko biet, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT CHƯPĂH
TRƯỜNG THCS IALY
Năm học 2011 – 2012
Đề chính thức

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 24
MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ
TTVH7-002

Tên chủ đề
( Nội dung)
Mức độ
Tổng

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng

Thấp
Cao

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Câu rút gọn

Nhận diện và câu rút gọn

Vận dụng câu rút gọn và câu đặc biệt để viết đoạn văn

Câu 1 + Câu 3

Câu 11

Số câu: 2
Sđ: 0,5đ
TL: 5%

Số câu: 1
Sđ: 3đ
TL: 30%
Số câu: 3
Sđ: 3,5đ
TL: 35%

Câu đặc biệt
Nhận diện câu đặc biệt

Câu 4 + Câu 5 + Câu 7

Số câu: 3
Sđ: 0,75đ
TL: 7,5%

Số câu: 3
Sđ: 0,75đ
TL: 7,5%

Thêm trạng ngữ cho câu
Nhận diện trạng ngữ
Nhận diện trạng ngữ

Xác định trạng ngữ của câu

Câu 2 + Câu 6 + Câu 8 +
Câu 9

Câu 10

Số câu: 3
Sđ: 0,75đ
TL: 7,5%
Số câu: 1
Sđ: 2đ
TL: 20%

Số câu: 1
Sđ: 3đ
TL: 30%

Số câu: 5
Sđ: 5,75đ
TL: 57,5%

Tổng số câu
S.điểm
TL%
8
2
20
1
2
20

1
3
30

1
3
30
11 câu
10 đ
100%

PHÒNG GD&ĐT CHƯPĂH
TRƯỜNG THCS IALY
Năm học 2011 – 2012
Đề chính thức

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG TUẦN 24
MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 7
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ
TTVH7-001

Họ và tên: …………………………………………………………SBD…………..Lớp……..
I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) – Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ đề thi
Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu em cho là đúng nhất.
Câu 1: Thế nào là câu rút gọn ?
A. Chỉ có thể vắng chủ ngữ. B. Chỉ có thể vắng vị ngữ.
C. Có thể vắng cả chủ ngữ và vị ngữ. D. Chỉ có thể vắng các thành phần phụ
Câu 2: Trạng ngữ là gì?
A. Là thành phần chính của câu B. Là thành phần phụ của câu
C. Là biện pháp tu từ trong câu D. Là một trong số các từ loại của Tiếng Việt.
Câu 3 :Câu nào trong các câu sau là câu rút gọn?
A. Ai cũng phải học ăn, học nói, học gói, học mở
B. Anh trai tôi học ăn, học nói, học gói, học mở
C. Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở
D. Học ăn, học nói, học gói, học mở
Câu 4: Câu đặc biệt là gì?
A. Là câu cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ
B. Là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ
C. Là câu chỉ có chủ ngữ
D. Là câu chỉ có vị ngữ
Câu 5 : Trong các dòng sau, dòng nào không nói lên tác dụng của việc sử dụng câu đặc biệt ?
A. Gọi đáp C. Liệt kê nhằm thông báo sự tồn tại của sự vật hiện tượng
B. Bộc lộ cảm xúc D. Làm cho lời nói được ngắn gọn
Câu 6 : Tách trạng ngữ thành câu riêng, người nói, người viết nhằm mục đích gì?
A. Để nhấn mạnh, chuyển ý hoặc thực hiện Các cảm xúc nhất định
B. Làm cho câu ngắn gọn hơn
C. Làm cho nòng cốt câu được chặt chẽ
D. Làm cho nội dung của câu dễ hiểu hơn
Câu 7 : Trong các câu sau,

Hỏi và đáp