kim tra toan 8 co ma tran moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kim tra toan 8 co ma tran moi, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I

Họ và tên: ………………………………………… Lớp 8C

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

I. Đề ra
Câu 1- Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ .
Câu 2- Thực hiện phép tính
a) ( x – 3)2 =
b) (5 –x )3 =
Câu 3-rút gọn các biểu thức sau :
a ) A = (x +y)2 + (x – y)2 – 2(x +y)(x – y)
b) B = (x2 – 1)(x + 2) – (x – 2)( x2 +2x + 22)
Câu 4 –Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) xy + y2 + x + y
b) x2 – 4x + 3
Câu 5- Làm tính chia :
(x4 – x3 – 3×2 + x + 2) : ( x2 – 1 )
Câu 6- Chứng minh : x2 – x + 1 >0 với mọi số thực x .

Bài làm

Hỏi và đáp