kiemtrakyI-8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiemtrakyI-8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2009-2010
Môn : Toán – Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (1,5 điểm).
Thực hiện phép tính:
a) (x+2) (x2–2x+4) – (x3+2)
b)
Câu 2 (1,5 điểm).
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a)
b) 3(x + 3) – x2 + 9
Câu 3 (2,5 điểm).
Cho biểu thức:
A= với
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x, để A= 2.
Câu 4 (3,5 điểm).
Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Gọi D,E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.
a) Chứng minh tứ giác MDHE là hình chữ nhật.
b) Gọi A là trung điểm của HP, chứng minh tam giác DEA vuông.
c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện gì để DE=2EA.
Câu 5 (1 điểm).
Cho x < y < 0 và . Tính giá trị của biểu thức

——– Hết ——–

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2009-2010
Môn : Toán – Lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1 (1,5đ)
a) 0,75điểm

a, (x+2) (x2–2x+4) – (x3+2)
= x3+8-(x3+2)
= x3+8-x3-2
=6
0,25
0,25
0,25

b) 0,75điểm

=x – 2 + 3x -1
= 4x-3
0,5
0,25

Câu 2: (1,5đ)
a) 0,5điểm

= 5xy(x-2y)
0,5

b) 1điểm

3(x + 3) – x2 + 9
=3(x+3)-(x2-9)
=3(x+3)-(x+3)(x-3)
=(x+3)(3-(x-3))
=(x+3)(6-x)

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 3 (2,5đ)
A= với
a) 1điểm

0,5

0,5

b) 1,5 điểm

A= 2 =>2×2+3x=2
2×2+3x-2=0
2×2-x+4x-2=0
(x+2)(2x-1)=0
x , x=-2
Đối chiếu điều kiện =>x=-2 thì A=2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25

Câu 4 (3,5đ)

Hình vẽ đúng
0,5

a) 1điểm Chứng minh được hình chữ nhật .
1

b) 1điểm

-MDHE là hình chữ nhật nên hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Gọi O là giao điểm của MH và DE. Ta có : OH = OE.=>góc H1= góc E1
-Tam giác EHP vuông tại E có A là trung điểm PH suy ra: AE= AH.
=>góc H2= góc E2
=>góc AEO và AHO bằng nhau mà góc AHO= 900. Từ đó góc AEO = 900 . Hay tam giác DEA vuông tại E.

0,25

0,25
0,25
0,25

c) 1điểm

DE=2EA OE=EA tam giác OEA vuông cân
( góc EOA =450
( góc HEO =900
( MDHE là hình vuông
(MH là phân giác của góc M mà MH là đường cao theo đề bài. Nên tam giác MNP vuông cân tại M.

0,25
0,25
0,25
0,25

Câu 5 (1đ)

Từ
Suy ra
Do x < y < 0 nên x – y 0 . Vậy A =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.