KIEMTRACHUONGIII (2đề+ma trận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KIEMTRACHUONGIII (2đề+ma trận), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL

Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
Dựa vào khái niệm xác định số các giá trị, các giá trị khác nhau, tần số của giá trị.
Biết tìm dấu hiệu điều tra.

-Biết lập bảng tần số.
-Biết rút ra một số nhận xét.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%
1
1
10%

1
2,5
25%

7
6
60%

Biểu đồ

Hiểu cách dựng biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1
10%

1
1
10%

Số trung bình cộng

Biết tìm mốt của dấu hiệu.

Biết cách tính số trung bình cộng.

Vận dụng kiến thức về số trung bình cộng để chứng minh đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
0,5
5%

1
1
10%

1
1
10%
4
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,5
35%
2
1
10%
4
5,5
60%
12
10
100%

Phòng GD & ĐT Ninh Hải KIỂM TRA CHƯƠNG III
Trường THCS Lương Thế Vinh Môn: TOÁN
Họ và tên: Lớp: 7… Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm:

Lời phê của giáo viên:

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn câu trả lời đúng.
Theo dõi thời gian vẽ một bức tranh (tính theo phút) của học sinh một lớp 71. Cô giáo lập được bảng sau:
Thời gian (x)
30
35
38
39
40
42
45

Tần số (n)
3
5
4
5
10
9
4
N = 40

Câu 1: Có bao nhiêu bạn đọc tham gia vẽ tranh?
A.40 B. 30 C. 35 D. 20
Câu 2: Số mốc thời gian khác nhau là:
A. 6 B. 10 C. 7 D. 40
Câu 3: Có bao nhiêu bạn đọc vẽ tranh trong 38 phút?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 9
Câu 4: Có 9 bạn vẽ tranh trong:
A. 40 B. 42 C. 45 D. 39
Câu 5: Thời gian vẽ chậm nhất là:
A. 45 B. 30 C. 42 D. 10
Câu 6: Mốt của dấu hiệu là:
A. 42 B. 45 C. 39 D. 40

II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1: (6,0 điểm)
Học sinh của một lớp 7 quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị thiên tai. Số tiền góp của mỗi bạn được thống kê trong bảng dưới đây (đơn vị là nghìn đồng):
10
5
3
5
10
3
5
10
5

5
2
10
15
2
20
5
5
2

3
5
2
5
3
10
15
3
5

15
10
5
10
2
5
2
10
3

5
3
20
5
10
15
3
5
10

Dấu hiệu ở đây là gì? (1,0 đ)
Lập bảng “ Tần số”. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu. (2,0 đ)
Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu? (0,5 đ)
Rút ra một số nhận xét. Số học sinh ủng hộ trên 5 nghìn chiếm tỉ lệ bao nhiêu? (1,5 đ)
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. (1,0 đ)

Bài 2: (1,0 điểm) Chứng minh rằng: Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với một hằng số thì số trung bình cộng của dấu hiệu cũng được cộng với hằng số đó.
Gợi ý: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.