Kiemtra15phut (tiet 29) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiemtra15phut (tiet 29), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 7 Môn:Đại số 7
Họ và tên:
Đề:
Câu 1:(3 điểm) Biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x. Điền số thích hợp vào ô trống.
y
36
-18

-72

-108

x

12
24

-54

-1

Câu 2:(7 điểm) Ba đội máy cày có 39 máy (đều có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai trong 3 ngày và đội thứ ba trong 4 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày?

Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 7 Môn:Đại số 7
Họ và tên:
Đề:
Câu 1:(3 điểm) Biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x. Điền số thích hợp vào ô trống.
y

-28
16

-56

-7

x
-32

-14
2

-1

Câu 2:(7 điểm) Ba đội máy cày có 33 máy (đều có cùng năng suất) làm việc trên ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày và đội thứ ba trong 2 ngày.Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày?

Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 7 Môn:Đại số 7
Họ và tên:
Đề:
Câu 1: (5 đ)Tính:
a)
b) 23 . 22
c) 364 : 124
d) 204.252
e)
Câu 2: (2 đ) Từ các tỉ số sau có lập được tỉ lệ thức không?
a) (-4) : 7 và 12 : (-21) b) 2: 3 và -0,75
Câu 3: (3 đ) Tìm x, biết:
b)
Trường THCS Lương Thế Vinh KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: 7 Môn:Đại số 7
Họ và tên:
Đề:
Câu 1: (5 đ)Tính:
a) 63
b) 33 . 32
c) 483 : 123
d) 204 . 252
e)
Câu 2: (2 đ) Từ các tỉ số sau có lập được tỉ lệ thức không?
a) 2 : 3 và 4 : (-6) b) 2: 3 và 0,75
Câu 3: (3 đ) Tìm x, biết:
b)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.