kiemtra hinh 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiemtra hinh 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên :
Lớp :
Kiểm tra : Hình học (45’) – Đề 1
Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
Tổng các góc ngoài của tứ giác là :
A . 7200 B. 1800 C. 1200 D. 3600

b) Tổng các góc của tứ giác là :
A. 1200 B . 3600 C. 1800 D. Một kết quả khác .

c) Tứ giác có hai đường chéo cát nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau là
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thoi D. hình vuông .

d) Độ dài các đường trung bình của một tam giác là : 3,5 ; 5 ; 4 thì chu vi của tam giác là :
A. 12,5 B. 18 C. 25 D. 50

e) Độ dài một cạnh đáy của hình thang là 10 và đường trung bình là 12 thì độ dài cạnh đáy còn lại là :
A. 22 B . 24 C. 18 D . 14

g) Độ dài các đường chéo của hình thoi lần lượt là 8 và 10 thì cạnh của hình thoi là
A . B. C. 9 D . 12

Câu 2 . Cho hình bình hành ABCD . M là trung điểm của AD , N là trung điểm của BC . Đường chéo AC cắt BM tại P ,cắt DN tại Q .
a ) Chứng minh tứ giác MPNQ là hình bình hành .
b) Hình bình hành ABCD phải thoả mãn điều kiện gì để MPNQ là : hình chữ nhật , hình thoi , hình vuông ?
Câu 3 . Cho tứ giác ABCD có góc C phụ với góc D và AD = BC . Gọi E, F , G ,H lần lượt là trung điểm của AB , AC, CD, BD . Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.