kiemtra chuong IV ( trắc nghiệm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về kiemtra chuong IV ( trắc nghiệm), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Chọn câu trả lời đúng nhất. cho -24a + 113 -24b + 113 ta chứng tỏ được:
Chọn câu trả lời đúng:

A. a b

B. a b

C. a >b

D. a < b

2
Chọn câu trả lời đúng nhất: Nếu x y thì:
Chọn câu trả lời đúng:

A. x + z y + z

B. z + x < y + z

C. x + z y + z

D. x + z >y + z

3
Chọn câu trả lời đúng.
Chọn câu trả lời đúng:

A. là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

B. 3x+2y >0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

C. là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

D. là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

4
Giải bất phương trình sau.
Chọn câu trả lời đúng:

A. x < -4

B. x >1

C. x < -5

D. Mọi x

5
Chọn câu trả lời đúng. Tập nghiệm của bất phương trình là:
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

6
Giải phương trình
Chọn câu trả lời đúng:

A. x = -2, x =1

B. x = -2, x = -1

C. x = 2, x = -1

D. x = 2, x = 1

7
Chọn câu trả lời đúng. Cho K = khi x < 0 thì
Chọn câu trả lời đúng:

A. K = -4007x

B. K = 4006x

C. K = -x

D. K = x

8
Chọn câu trả lời đúng. Cho . Các số trong M là nghiệm của bất phương trình là
Chọn câu trả lời đúng:

A. 2;3;4;5;6;7

B. -2;-3;2;3

C. 2;3;4;5;6

D. 1;2;3;4;5

9
Chọn câu trả lời đúng. Tập nghiệm của bất phương trình x + 2x + 5 >0 là:
Chọn câu trả lời đúng:

A. x >

B. x >

C. x >2

D. x < 5

10
Giải phương trình
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

11
Chọn câu trả lời đúng. Tập nghiệm của bất phương trình là:
Chọn câu trả lời đúng:

A.

B.

C.

D.

12
Với ba số a, b và c >0, khẳng định nào sau đây đúng?
Chọn câu trả lời đúng:

A. Nếu a bc và

B. Nếu a >b thì a.c > b.c và

C. Nếu a b thì ac >bc và

D. Nếu a b thì ac b.c và

13
Đưa bất phương trình sau về dạng x a: 3x + 2 < 8
Chọn câu trả lời đúng:

A. x >3

B. x < 3

C. x >2

D. x < 2

14
Giải bất phương trình sau.
Chọn câu trả lời đúng:

A. x >0

B. Vô nghiệm

C.

Hỏi và đáp