kiemtra chuong I(DS 9) Kha – Gioi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiemtra chuong I(DS 9) Kha – Gioi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG II
Thời gian làm bài 60 phút.

Học sinh: ………………………………………………………………….

Điểm
Nhận xét của thày

A. Trắc nghiệm(2 điểm).

Câu 1: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = 2(x-1) + 3 là:
A. (0;3); B.(3;0); C.(1;3) D.(3;1)

Câu 2: Cho hàm số. Giá trị của m để hàm số:
a)Hàm số đồng biến.
A.m = -4 B.m = -2. C.m>-2 hoặc m < – 4. D. – 4

Hỏi và đáp