KIÊMTRA CHUONG I HINH HOC LOP 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KIÊMTRA CHUONG I HINH HOC LOP 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC LỚP 6
Thời gian 45 phút
. Đề bài:
A. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng
Câu 1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và Q thì:
A. MK + KQ = MQ B. MK + MQ = KQ
C. MQ + KQ = MK D. Một kết quả khác
Câu 2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng EF = 8 cm.
Điểm M là trung điểm của EF thì đoạn thẳng EM bằng:
A. 8 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 2 cm
Câu 3 : (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 9 cm .
Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 5 cm thì đoạn thẳng KB bằng:
A. 14 cm B. 4,5 cm C. 4 cm D. 2 cm
Câu 4 : (0,5đ) Cho hình vẽ
Trong hình vẽ có:
A. 1 đoạn thẳng B. 2 đoạn thẳng
C. 3 đoạn thẳng D. vô số đoạn thẳng
Câu 5 : (0,5đ) Cho hai tia Ax và Ay đối nhau.
Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:
A. Điểm M nằm giữa A và N B. Điểm A nằm giữa M và N
C. Điểm N nằm giữa A và M D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.
Câu 6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. IM = IN; B. IM + IN = MN;
C. IM = 2IN; D.
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (2 đ ) Cho 3 điểm không thẳng hàng A , O và B
a) Vẽ tia OA , tia OB và đoạn thẳng AB.
b) Hai tia OA và OB có đối nhau không? Vì sao?
c) Tia OA và đoạn thẳng AB có cắt nhau không?
Câu 8: (5đ) Vẽ tia Ox. Trên tia Ox Lấy điểm B sao cho OB = 8 cm, và lấy điểm M sao cho OM= 6 cm.
a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn MB.
c) Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = 4cm. Tính độ dài đoạn MN
d) Điểm M có nằm giữa O và N không? Vì sao?

Hỏi và đáp