Kiem traToan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem traToan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Nam Đàn đề kiểm tra chất lượng kì i
Trường THCS Đặng Chánh kỷ Môn Toán 8(45p)

I/ Phần trắc nghiệm (2đ)
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em chọn
a/ Hình thang cân là hình thang:
Có hai đường chéo vuông góc với nhau
Có hai đường chéo bằng nhau
Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
Có hai cạnh bên bằng nhau
b/ Giá trị của đa thức x(x-y) + y(x-y) tại x=-1 ; y=0 là
A. 1 B. -1 C. 2 D. -2
II/ Phần tự luận (8đ)
: Phân tích đa thức sau thành nhân tử
a/ 7x + 7y –x2 – xy
b/ 3×2-6xy + 3y2 -12z2
Bài2:cho tam giác ABC có góc B = 900 .Vẽ BH AC ( HAC) .Gọi M M là trung điểm của HC .G là trực tâm của tam giác ABM .Từ A kẻ Ax//BC ,Trên đường thẳng đó lấy điểm N sao cho ANBC và nằm ở nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng chứa điểm B và bờ là đường thẳng AC
a/Tứ giác AGMN là hình gì?
b/ Chứng minh NMBM
Bài3: Chứng minh 5n3 + 12n2 + 10n 30 với mọi nZ

Hỏi và đáp