KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN TY LE THUC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN TY LE THUC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..

KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN TỶ LỆ THỨC

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
Thay tỷ số giữa các số hữu tỷ sau bằng tỷ số giữa các số nguyên:
=
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
Thay tỷ số giữa các số hữu tỷ sau bằng tỷ số giữa các số nguyên:
-2,3 : 4,11=
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:
Cho tỷ lệ thức: thì:
A. ; B. ; C. x = -12; D. x = -10
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
Cho tỷ lệ thức: thì:
A. x = -57; B. x = 5,7; C. x = -6; D. x = -3
Câu 5:
Lập các tỷ lệ thức có thể được từ 4 số sau:4,5; 12,5; 2,1; 17;5
A. ; ; ;
B. ; ; ;
C. ; ; ;
D. ; ; ;

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng
Lập tất cả các tỷ lệ thức có được từ đẳng thức sau: 1,6 . 282 = 3,2 . 141
A. ; ; ;
B. ; ; ;
C. ; ; ;
D.; ; ;
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng
Cho xy = zt và x, y, z, t ( 0 ta có:
A. ; ; ;
B. ; ; ;
C. ; ; ;
D. ; ; ;

Câu 8: Chọn câu trả lời sai:
Từ tỷ lệ thức với a, b, c, d ( 0. Có thể suy ra:
A. B.

C. C.
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng nhất: Tìm x trong tỷ lệ thức sau:
A. B.
C. D.
Câu 10: Chọn cấu trả lời đúng nhất: Tìm y trong tỷ lệ thức sau:
A. B.
C. D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.