KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN TC DAY TY SO BANG NHAU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN TC DAY TY SO BANG NHAU, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN TÍNH CHẤT DÃY TỶ SỐ BẰNG NHAU

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm:
Câu 1 : Chọn câu trả lời đúng .
Cho và x + y = 10 thì
A.x = -25 ; y =35 B.x= 35 ; y =-25
C. x=-35 ; y= 25 D. x= 25 ; y = -35
Câu 2 : Chọn câu trả lời đúng .
Cho ; a – b = -24 thì
A. a = -33 ; b = -9 B. a = 9 ; b = 33
C. a = -9 ; b = -33 D. a =33 ; b = 9
Câu 3 : Chọn câu trả lời đúng .
Cho ; a + b – c = -8 thì
A. a = -22 ; b = -30 ; c = -22 B. a = 22 ; b = 30 ; c= 60
C. a = -22 ; b = -30 ; c = -44 D.a = 22 ; b = 30 ; c = 14
Câu 4 : Chọn câu trả lời đúng .
Cho 7a = 4b và a + b = -22 thì
A. a = -14 ; b = -8 B. a = -8 ; b = -14
C. a = 8 ; b = 14 D.a = -14 ; b = -8
Câu 5 : Chọn câu trả lời đúng
Cho 5x = 2y và 3x + 7y = -82 thì
A. x = -4 ; y = -10 B.x = -4 ; y = -8
C. x = 4 ; y = 10 D.x = -8 ; y = -20
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng
Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn đọc Tài,Thảo,Ngân tỉ lệ 3:1:2. Số điểm của cả ba bạn đọc đạt được là 24.Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là :
A.6 B.7 C.8 D.9
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng
Cho ; và x + y – z = 20 thì :
A. x =32 ; y = 48 ; z = 50 B. x =32 ; y = 48 ; z = 60
C. x =32 ; y = 44 ; z = 50 D. x =30 ; y = 48 ; z = 50

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng

Cho ; b + d ( 0 . Chứng minh được :
A. B .
C. D.
Câu 9: Chọn câu trả lời sai .
Cho ; b + d ( 0. Chứng minh được :
A. B.
C. D.
Câu 10: Chọn câu trả lời sai:
Cho ; c ( d ( 0 ; c ( 0. Chứng minh được:
A. B.
C. D.

Hỏi và đáp