KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN LUY THUA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN LUY THUA, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN LUỸ THỪA CỦA 1 SỐ HỮU TỶ

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong cấc câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
So sánh và
A. > ; B. <
C. = ; C. (

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

A. B. C. D.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:
(-0,2)5 =
A. –0,32 B. 0,32 C. –0,00032 D. 0,00032
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
A. ; B.

C. ; D.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng: Cho x : thì:
A. x = ; B. x = ; C. x = ; D. x =

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng: Cho
A. x = 2 ; B. x = 2 hoặc x = -1; C. x = -1 ; D. x= -2 hoặc x = 1

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng.
So sánh m và n biết: m = n =
A. m >n ; B. m < n ; C. m ( n ; D. m = n
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:
(0,125)4.84 =
A. 1000 ; B. 100; C. 10; D. 1
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:
=
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:
Cho thì:
A. n = 4 ; B. n = 27; C. n = 3; D. n = 9
*Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:
Biết rằng: 12 + 22 + 32 +…+ 102  + 112 = 506
thì: 22 + 42 + 62 +…+ 202 + 222 =
A. 1012; B. 2024 ; C. 2565; D. 1140

Hỏi và đáp