KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN LAM TRON SO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN LAM TRON SO, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN LÀM TRÒN SỐ

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng
Làm tròn số 258,394 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 258,39 B. 258,30
C. 258,40 D. 258,38
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng
Làm tròn số 46,537 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 46,53 B. 46,63
C. 46,54 D. 46,57
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng
Làm tròn số 129,1454 đến chữ số thập phân thứ hai là:
A. 129,14 B. 129,24
C. 129,00 D. 129,15
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng
Làm tròn số 674 đến hàng chục là:
A. 680 B. 670
C. 770 C. 870
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng
Làm tròn số 2485 đến hàng chục là:
A. 2480 B. 2580
C. 2490 C. 2500
BÀI LÀM

Hỏi và đáp