KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN CONG TRU CAC SO HUU TY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA TRAC NGIEM PHAN CONG TRU CAC SO HUU TY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỶ

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau :
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 5: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:

A. ; B. C. D.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:
Cho biết: x + = thì:
A. ; B. C. D.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:
Cho biết: thì:
A. ; B. C. D.

Hỏi và đáp