kiem tra trac nghiem toan 8 tiet 17 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra trac nghiem toan 8 tiet 17, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật
B. Hình thang có 2 góc ở đáy là các góc vuông là hình chữ nhật
C. Hình thang vuông có 1 cặp góc đối bằng 1800 là hình chữ nhật
D. Hình thang cân có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau:
A. Tứ giác ABCD có bốn góc đều tù B. Tứ giác ABCD có hai góc vuông và hai góc tù
C. Tứ giác ABCD có bốn góc đều nhọn D. Tứ giác ABCD có bốn góc đều vuông
Câu 3: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
B. Tứ giác có 2 đườn chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình chữ nhật
C. Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
D. Tứ giác có 4 góc bằng nhau là hình chữ nhật
Câu 4: Trong các câu sau câu nào sai:
A. Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân
B. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình bình hành
C. Hình thang vuông có cặp góc đối bằng 1800 là hình bình hành
D. Hình chữ nhật là hình bình hành và hình thang cân
Câu 5: Một hình thang cân có cạnh bên dài 2,5cm, đường trung bình là 3cm, chu vi của hình thang cân là:
A. 11cm B. 8cm C. 11,5cm D. 8,5cm
Câu 6: Hình thang cân có đáy nhỏ bằng đáy lớn, đường trung bình là 3cm, chu vi là 8cm, cạnh bên hình thang là:
A. 2cm B. 1,5cm C. 2,5cm D. 1cm
Câu 7: Một hình thang có một cặp góc đối là: 1250 và 650. Cặp góc đối còn lại là:
A. 1150 và 650 B. 1150 và 550 C. 1050 và 450 D. 1050 và 650
Câu 8: Tỷ số độ dài 2 cạnh của 1 hình bình hành là 3: 4; còn chu vi của nó bằng 28cm. đọ dài 2 cạnh kề của hình bình hành là:
A. 9dm và 12dm B. 6dm và 8dm C. 5dm và 6dm D. Đáp số khác
Câu 9: Các câu sau đây câu nào sai:
A. Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là là hình thang cân
B. Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân
C. Hình thang cân có 2 cạnh bên bằng nhau
D. Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau là hình thang cân
Câu 10: Cho hình chữ nhật có 2 cạnh là 3cm và 4cm thì độ dài đường chéo hình chữ nhật là:
A. 6cm B. 5cm C. 7cm D. 8cm
Câu 11: Các khẳng định sau khẳng định nào là đúng:
A. Hình thang cân có trục đối xứng là đường trung trực của 2 đáy
B. Hình bình hành có trục đối xứng là 2 đường chéo
C. Tam giác có trục đối xứng là đường trung tuyến
D. Hình thang có trục đối xứng là đường trung trực của 2 đáy
Câu 12: Một hình thang có đáy lớn bằng 3cm, đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn 0,2cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là:
A. 2,9cm B. 2,8cm C. 2,7cm D. Cả A, B, C

———– HẾT ———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.