KIEM TRA TRAC NGHIEM PHAN ON TAP CHUONG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về KIEM TRA TRAC NGHIEM PHAN ON TAP CHUONG II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN ÔN TẬP CHƯƠNG II

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng trong các câu sau
Cho x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận, biết rằng:
Cột
1
2
3
4
5

x
-4
-3
-1

5

y

6

-1

Điền kết quả vào ô trống.
Hãy tìm câu sai.
A. Điền số 8 vào cột 1. B. Điền số -2 vào cột 3.
C. Điền số vào cột 4. D. Điền số -10 vào cột 5.
Câu 2.Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết rằng khi x = thì y = 1.
Cột nào sau đây sai.
Cột
1
2
3
4

x
-3
-2
1
3

y
12
8
-4
12

A. Cột 4. B. Cột 2; C. Cột 1; D. Cột 3;

Câu 3.Chọn câu trả lời đúng:
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau, biết rằng: khi x = -12 thì y = 4
Biểu diễn y theo x như sau:
A. y = -3x; B. y = x; C. y = -48x; D. y = ;

Câu 4. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết rằng:
Cột
1
2
3
4
5

x
-8
-4

5

y
5

-40
-20

Điền kết quả vào ô trống:
Hãy tìm câu sai.
A. Điền số 2 vào cột 4. B. Điền số 10 vào cột 2.
C. Điền số 8 vào cột 5. C. Điền số 1 vào cột 3.

Câu 5.Chọn câu trả lời đúng.
Cho hàm số y = f(x) = x2 – 1 thì:
A. f(0) = ; B. f(3) = -1; C. f(-1) = -1; D. f(-1) = -1;

Câu 6. Chọn câu trả lời đúng:
Hàm số y = x nhận giá trị dương thì:
A.x 0; C. x = 0; D. Không xác định.

Câu 7. Chọn câu trả lời đúng:
Cho hình bên dưới:
y
3

E 2

1
1 2 3 x
0
-3 -2 -1 -1 Q M

-2

-3

E(1; -3); M(0;2); Q(0;-1)
E(-3;1); M(0;2);Q(-1;0)
E(-3;1); M(2;0);Q(0;-1)
E(-3;1); M(2;0);Q(-1;0)

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng nhất:
Cho hàm số y = f(x) = -3x. Hai điểm M, N thuộc đồ thị hàm số:
Nếu M có hoành độ là –1 thì tung độ của điểm M là 3.
Nếu N có tung độ 2 thì hoành độ của điểm N là .
Đường thẳng M, N đi qua gốc toạ độ O.
Cả A, B, C đều đúng .

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng:
Điểm E(a; -0,2) thuộc đồ thị hàm số y = 4x. Ta có:
A. a. = -0,5; B. a = -0,05; C. a = -0,05; D. a = -1.

Câu 10. Chọn câu trả lời đúng:
Đường thẳng OM trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số:

y
3
M
2

1
0 1 2 3
-3 -2 -1 x
-1

-2

-3

A. y = -2x; B. y = 2x
C. y = ; D. y =

Hỏi và đáp