KIEM TRA TRAC NGHIEM PHAN BANG TAN SO, GIA TRI CUA DAU HIEU – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KIEM TRA TRAC NGHIEM PHAN BANG TAN SO, GIA TRI CUA DAU HIEU, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên:……………………………………………..
KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
PHẦN BẢNG TẦN SỐ, GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

Điểm

Lời phê của thầy

Đề Trắc nghiệm: Kết quả điều tra về số con của 40 hộ thuộc một phường cho trong bảng 3 sau:
2
2
0
0
1
0
2
2
1
2

2
0
2
0
2
1
0
0
1
1

0
2
0
2
2
0
2
3
0
1

2
0
3
2
2
0
0
1
2
2

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:
Dấu hiệu cần tìm hiểu ở trên là:
Số hộ gia đình
Số con của mỗi gia đình.
Số hộ gia đình và số cong của một gia đình
Cả A; B; C đều sai
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
Từ bảng 3, bảng số liệu thống kê ban đầu. Bảng tần số được lập là:
A.
Gía trị (x)
0
1
2
3

Tần số (n)
14
7
17
2
N = 40

B.
Gía trị (x)
0
1
2
3

Tần số (n)
13
8
17
2
N = 40

C.
Gía trị (x)
0
1
2
3

Tần số (n)
14
7
16
3
N = 40

D.
Gía trị (x)
0
1
2
3

Tần số (n)
14
7
16
2
N = 40

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất:
Kết quả điều tra ở trên:
A. Số con ít nhất là 0 B. Số con nhiều nhất là 3
C. Cả a; b đều sai D. Cả a; b đều đúng
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Chiếm tỷ lệ cao nhất là số gia đình có:
A. 0 con B. 1 con C. 2 con D. 3 con
Câu 5:Chọn câu trả lời đúng: Theo điều tra trên, số gia đình có 3 con trở lên chiếm tỷ lệ:
A. 0,5% B. 2% C. 5% D. 50%
Câu 6:Chọn câu trả lời đúng: Theo điều tra trên, số gia đình chưa con chiếm tỷ lệ:
A. 3,5% B. 35% C. 14% D. 40%

Hỏi và đáp