Kiem tra trac nghiem HH6-Tia phan giac cua goc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiem tra trac nghiem HH6-Tia phan giac cua goc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số :
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Toán HH lớp 6 –Chương II
6. Tia phân giác của góc
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (79) Cho góc xOy vuông, vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho Gọi Ox’ là tia đối của tia Ox, Ot là tia phân giác của góc x’Oz. Có bao nhiêu góc trong hình vẽ nhận các tia đã cho làm phân giác ?
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
Câu 2 (80) Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau ở O. Biết rằng . Gọi Ot là phân giác của góc . Số đo là:
A. 340 B. 280 C. 620 D. 230
Câu 3 (81) Cho góc . Các tia Oz, Ot nămg trong góc xOy sao cho , . Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó:
Ot là phân giác góc yOz
Oy là phân giác góc tOx’
Oz là phân giác góc xOt
Oz là phân giác góc xOy
Câu 4 (82) Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết , . Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, vẽ tia phân giác On của góc mOz. Số đo góc mOn bằng:
A 250 B. 350 C. 450 D. 400 E. 300
Câu 5 (83) Trên đường x’x lấy điểm O. Vẽ tia Oy, Vẽ tia phân giác Oa của góc , vẽ tia phân giác Ob của góc . Có thể nói rằng:
Góc aOb luôn nhọn
Góc aOb luôn tù
Góc aOb luôn vuông
Không kết luận được về số đo góc aOb
Câu 6 (84) Vẽ góc bẹt xOy, vẽ tia phân giác Om của góc đó. Trong góc mOy vẽ tia Ot sao cho. Vẽ phân giác On của góc mOt. Số đo góc bằng:
A 580 B. 530 C. 320 D. 590
Câu 7 (85) Cho góc . Vẽ tia Oz nằm trong góc xOy sao cho . Vẽ phân giác Ot của góc yOz. Số đo góc bằng bao nhiêu ?
A 320 B. 420 C. 520 D. 510 E. 570

Hỏi và đáp