KIỂM TRA TOÁN HỌC KÌ II TOÁN 6 HAY (CÓ ĐÁP ÁN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA TOÁN HỌC KÌ II TOÁN 6 HAY (CÓ ĐÁP ÁN), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHONG GD HUYỆN CUM’GAR BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006-2007
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH MÔN: TOÁN 6
H Ọ &T ÊN: NGUYỄN TRƯỜNG LÂM Thời gian làm bài: 90 phút
LỚP 6A3

PHẦN I: (3 điểm) – Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất:
Câu 1: Phân số thích hợp để điền vào ô vuông của phép tính + là:
A. B. C. D. ;
Câu 2: Kết quả của phép tính bằng:
A. B. C. D.
Câu 3: Một quả cam nặng 300g. Hỏi quả cam nặng bao nhiêu?
A. 125g B. 225g C. 325g D. 425g
Câu 4: Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là:
A. 0,625% B. 6,25% C. 62,5% D. 625%

Câu 5: Ỏ hình vẽ bên, hai tia nào đối nhau:
A. MO và NO B. MO và MN C. NO và OM D. OM và ON
Câu 6: Tia oy nằm giữa hai tia ox và oz. Biết xoy = 40o , yoz = 70o. Hỏi xoz là góc gì?
A. Góc vuông B. Góc nhọn C. Góc tù D. Góc bẹt.
PHẦN II: (7điểm)
Bài 1: (3đ) Tìm x biết:
a) b)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c) d) x :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: (2đ) Một lớp có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi?
Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài3: (2đ)
a) Vẽ góc xoz có số đo bằng 60o. Vẽ và tính số đo góc zoy kề bù với góc xoz?
b)Vẽ om là tia phân giác của góc xoz, on là tia phân giác của góc zoy. Tính số đo góc mon?
Giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHÒNG GD HƯƠNG TRÀ ĐÁP ÁN + BI ỂU ĐI ỂM KỲ II NĂM HỌC 2006-2007
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút

PH ẦN I: (3 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6

Đúng
B
D
B
C
D
C

Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

PHẦN II: (7đ )
Bài 1: (3đ ) Tính đúng mỗi trường hợp chấm 0,75 điểm.
Đáp số: a) x = . b) x = (hoặc ).
c) x = -3,5. d) x = -10.

Bài 2: (2đ)
*Tính đựơc số học sinh khá và giỏi bằng: (học sinh) (1đ)
*Tính được số học sinh giỏi: (học sinh) (1đ)
Bài3: (2 điểm)
*Vẽ được đúng hình, chính xác các góc : (0,25đ)
*Tính được góc zoy = 120o : (0,75đ)
*Vẽ chính xác hai tia phân giác om, on : (0,25đ)
*Tính được góc mon = 90o : (0,75đ)

Hỏi và đáp