kiểm tra toán học ki 2 co đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra toán học ki 2 co đáp án, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC HƯƠNG TRÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2005 – 2006
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN Toán 9. Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I: (3 điểm)
Trong các câu hỏi sau, hãy chọn phương án trả lời đúng, chính xác nhất.

Câu 1: Phương trình 4×4 – 3×2 – 1 = 0 :
A) 4 nghiệm B) 2 nghiệm C) 1 nghiệm D) Vô nghiệm

Câu 2: Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3×2 – ax – b = 0.
Tổng x1 + x2 bằng:
A) B) C) D) –
Câu 3: Diện tích toàn phấn của hình nón có bán kính đáy 7 cm và độ dài đường sinh bằng 10 cm ( với ) là :
A) 220 cm2 B) 264 cm2 C) 308 cm2 D) 374 cm2

Phần II.(6 điểm)

Câu 1: Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế càng lại phải lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu.

Bài 2: Cho (ABC cân tại A, với AB >BC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại C và B của đường tròn (O) lần lượt cắt các tia AC và AB ở D và E.
Chứng minh:
a) BD2 = AD . CD
b) Tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp
c) BC // DE.

PHÒNG GIÁO DỤCHƯƠNG TRÀ ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2005 – 2006
MÔN: Toán 9

Phần I. (3 điểm)

* Từ câu 1 đến câu 3, mỗi câu phương án trả lời đúng , chấm 1 điểm
Đáp án:
Câu
1
2
3

Phương án đúng
B
A
D

Phần II. ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm)
Chọn ẩn x chỉ số ghế băng lúc đầu.
ĐK: x nguyên và x >2 0,5 điểm
Lập luận và lập được phương trình
1 điểm
Giải phương trình trên và tìm được:
x1 = 10 , x2 = -8 (loại) 1 điểm
Trả lời lúc đầu có 10 ghế băng 0,5 điểm
Câu 3 : (3 điểm)

Vẽ hình đúng đẹp và ghi GT, KL 0,5 điểm
a) Chứng minh được (ABD (BDC 0,5 điểm
0,5 điểm
b) Chứng minh được ( BEC = ( BDC 0,5 điểm
Suy ra được tứ giác BCDE nội tiếp 0,25 điểm
c) Chứng minh được ( ABC = ( BED 0,5 điểm
Suy ra được BC // DE 0,25 điểm

Trình bày và chữ viết 1 điểm.

Hỏi và đáp