kiem tra toan dso 8 chuong 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra toan dso 8 chuong 4, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Triệu Thuận Triệu phong Quảng trị
Họ và tên………………….. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Lớp:…8………… Môn : Đại số 8

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

Câu 1:(2đ) Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

Câu 2:(5đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a./ 2x + 4 > – 2 .

b./

c./ 2x(4x – 1) – ( x + 3 ) > 4x (2x – 3) – 5(x + 2).

Câu 3:( 3đ) Giải các phương trình sau:

a./

b./ 2
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên………………….. BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Lớp:…8………… Môn : Đại số 8

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

Câu 1:(2đ) Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ?

Câu 2:(5đ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a./ 2x + 4 > 2 .

b./

c./ 2x(4x + 1) – ( x + 3 ) < 4x (2x – 3) – 5(x – 2).

Câu 3:( 3đ) Giải các phương trình sau:

a./

b./ 2
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.