kiểm tra toán 9999 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra toán 9999, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD – ĐT Nghĩa Hưng
Trường THCS Rạng Đông
Đề kiểm tra chất lượng cuối năm
Năm học: 2007 – 2008

Môn: Toán 9
( Thời gian làm bài 90 phút )

Đề bài

Phần I. Trắc nghiệm
Chọn câu trả lời đúng
Câu 1. Biểu thức xác định với
A. x
B. x
C. x
D. x

2. Giá trị của biểu thức – bằng
A. 4
B. – 2
C. 0
D.

3. Điểm A(- 1; – 2) thuộc đồ thị hàm số y = mx2 khi m bằng
A. – 2
B. 2
C. – 4
D. 4

4. Đường thẳng y = 9 cắt parabol y = x2 tại điểm
A. (3, 9)
B. (3, – 9)
C. (- 3, 9)
D. (3, 9) và (- 3, 9)

5. Cho ABC vuông tại A biết SinB = CotgC có giá trị là
A.
B.
C.
D. Một kết quả khác

6. Cho hình vẽ sbằng

A. 1000

B. 1200

C. 600

D. 1800

7. Cho ABC vuông tại A, AC = 3cm, AB = 4cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là
A. 10(cm2)
B. 15(cm2)
C. 20(cm2)
D. 24(cm2)

8. Hệ phương trình
có nghiệm duy nhất khi
A. m 1
B. m – 1
C. m = 1
D. m = – 1

Xác định tính đúng sai của các khẳng định sau
Khẳng định
Đúng
Sai

9. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi m 3

10. Các hình chữ nhật, hình thang cân, hình thoi, hình vuông đều nội tiếp được một đường tròn

11. Phương trình x2- 5x + 7 = 0 có tích 2 nghiệm là 7

12. Hàm số y = x2 đồng biến với x >0, nghịch biến với x < 0

Phần II. Tự luận
Câu 1. Cho biểu thức
A = với x
a. Rút gọn biểu thức A
b. Tính giá trị của A khi x = 5 – 2
Câu 2. Cho phương trình (m – 2)x2 + (2m + 1)x +m = 0
a. Giải phương trình với m = 4
b. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1,x2 thoả mãn x1.x2 = 3
c. Tìm m để phương trình có đúng một nghiệm
Câu 3. Cho ABC nhọn nội tiếp đường tròn ( O). Gọi H là giao điểm của các đường cao AM, BN và CP.
Chứng minh tứ giác BCNP nội tiếp một đường tròn
Chứng minh AB . AP = AC . AN
AM cắt đường tròn (O) tại Q. Chứng minh BC là trung trực của HQ.
Câu 4. Chứng minh rằng nếu có các số x, y thoả mãn đẳng thức x + y + xy = (x + y)2
thì ;

Phòng GD – ĐT Nghĩa Hưng
Trường THCS Rạng Đông
đáp án kỳ kiểm tra chất lượng cuối năm
Năm học: 2007 – 2008

Môn: Toán 9
( Thời gian làm bài 90 phút )

Hỏi và đáp