kiem tra toan 9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tra toan 9 chuong 3, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Trường THCS Đông Hà MÔN : Đại số LỚP 9
Tiết : 46 Tuần : 24
Họ và tên : ………………………………………..
Lớp : 9…

Điểm

Lời phê của Thầy (Cô)

I.TRẮC NGHIỆM (3đ) Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau:
Cặp số (2;1) là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:
A: 6x – 2y = 0 B: 4x – y = 7 C: 2x + 7y = -4 D: 2x – 5y = 6
Phương trình: x – 3y = 1 có nghiệm tổng quát là:
A: x R; y = -3x +1 B: x = 0; y R C: x R; y =5 D: x = 3y+1; yR
3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ
A. ( -2; 0) B. ( -1; 3) C. (1; 1) D. (5; 1)

Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn số:
A. 0x + 0y = -3. B: 3×2 – 4y = 7 C: – 0x + 4y = 0 D . x3 – 3y = 5
II.TỰ LUẬN: ()
Giải các hệ phương trình sau
a

b.

c.

Hai tỉnh A và B cách nhau 250km. Một ôtô đi từ A đến B, cùng một lúc một ôtô thứ 2 đi từ B đến A .
Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Biết vận tốc ôtô đi từ A lớn hơn vận tốc ô tô đi từ B là 2 km/h.
Tính vận tốc của mỗi ôtô?

Đáp án:

I.TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng cho 1 điểm)
1 – A 2 – B 3 – C 4 – C

II.TỰ LUẬN:

Giải các hệ phương trình sau
a (1 )

b (1 )

c. (1 )

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Gọi x(km/h) là vận tốc của ô tô đi từ A (x>y >0, x>5) (0,5 )
y(km/h) là vận tốc của ô tô đi từ B
Vận tốc của ô tô đi từ A hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 5km/h nẹn ta có phương trình:
x – y= 5 (1)
sau 3 giờ cả hai ô tô đi được 3x (km) và 3y( km) nên ta có phương trình : (0,)
3x + 3y = 225 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: (0,5 )
(1 )
Giải phương trình ta có vận tốc ô tô đi từ A là : 40 km/h
(0,5 )
vận tốc ô tô đi từ B là: 35 km/h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.