kiem tra toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra toan 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ĐỀ XUẤT KỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 8
NĂM HỌC: 2014 – 2015

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu mỗi câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 3x + y = 4 B. (x – 3)(2x + 1) = 0 C. 0x + 5 = – 7 D. 3x – 8 = 0
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình 2x – 4 = 0 ?
A. 2x = – 4 B. (x – 2)(x2 + 1) = 0 C. 4x + 8 = 0 D. – x – 2 = 0
Câu 3: Tập nghiệm của phương trình (x – 2)(x + ) = 0 là :
A. S = B. S = C. S = D. S =
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình là :
A. x ( hoặc x ( (2 B. x ( C. x ( và x ( (2 D. x ( và x ( 2
Câu 5: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

-2 0
A. x>-2 B. x -2 C. x0 B. -x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.