Kiểm tra Toán 8- lần 1-THCSTTKiên Lương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra Toán 8- lần 1-THCSTTKiên Lương 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS TT Kiên Lương 1 KIỂM TRA TẬP TRUNG HKI – (2008-2009)
Họ và Tên: Môn: Toán 8 (lần 1 – Tuần 11 )
Lớp: Thời gian: 45 phút
Đề chẵn

Điểm

Nhận xét của giáo viên

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Câu 1. Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( Từ 1→4 )(2đ)
1. Kết quả phép nhân là:
a. b. c. d.12x 9
2. Kết quả phép chia là:
a. 11x2y2 –15y + x2 b. 11x – 15y + x2 c. 11x + 15y – x2 d. x – y + x2
3. Để biểu thức x3– 6×2 + 12x – a biểu diễn dưới dạng lập phương của một hiệu, giá trị của a là:
a. 8 b. 2 c.12 d. 6
4. Kết quả phân tích đa thức x2 –16y2 thành nhân tử là:
a. (x –16y)(x + 16y) b. (x –16y)2 c. (x – 4y)(x + 4y) d. (x + 16y)2
Câu 2. Nối mỗi ý của cột A với một ý của cột B để được kết quả đúng (2đ)
A
Trả lời
B

1. (–x)5: (–x)3
1+…..
a. (5x –1)(25×2 + 5x+ 1)

2. x(x – 2)+(x – 2)
2+….
b. (x – 2)(x + 1)

3. 125×3 –1
3+….
c. x2

4. 5x(x – y) – 6y(y – x)
4+….
d. (x – y)(5x + 6y)

II. Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 3. (2 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a. 3x –3y + x2 – 2xy + y2
b. 15x3y2 – 9x2y3 + 3x2y2
Câu 4. (2,5đ) Tìm x,biết
a. 9×2 – 9x –10(x –1)2 =0
b. x3 – x2 = 0
Câu 5. ( 1,5đ) Cho biểu thức M = (a2 + b2 – c2)2 – 4a2b2
a. Phân tích đa thức M thành nhân tử.
b. Chứng minh rằng nếu a,b,c là số đo ba cạnh của một tam giác thì M0 ; (a+b-c)>0 ; (a-b+c)>0 ; (a-b-c)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.