Kiểm tra toán 8 HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra toán 8 HK1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường PTCS Adơi THI CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Họ và tên:…………………… Môn: TOÁN
Lớp 8 Thời gian: 90 phút
Điểm :
Lời phê của thầy, cô giáo:

Đề ra
Câu 1: Phân tích M thành nhân tử
M = 3×2 – 3xy – 5x + 5y
Câu 2: Thực hiện phép chia sau: (4x2y3 + 7xy5 – 9 x6y2) : 2xy2.

Câu 3: Cho
a)Tìm điều kiện xác định của M.
b) Rút gọn M
Câu 4: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A,D nằm giữa B và C.Qua D kẻ đường thẳng song song với AB, AC và chúng cắt AB, AC theo thứ tự tại E, F.
AEDF là hình gì? Vì sao ?
Khi D là trung điểm của BC thì tam giác ADC là tam giác gì? Vì sao?
Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và biểu điểm chấm

Câu 1: (2điểm) 
M = (x – y) (3x – 5)
Câu 3: (2điểm) = 2xy + 7/2 y3 – 9/2×5

Câu 4 : (2)điểm) 
a) (1đ) Điều kiện xác định của M là : x 0 ; x -2 ; x 2
b) (1đ) M =
Câu 5: (4điểm)
 Hình vẻ , ghi gt và kết luận (1 đ )
AEDF là hcn vì có 3 góc vuông. (1.5đ)
Khi D là trung điểm của BC thì tam giác ADC là tam giác cân tại D.(1.5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.