kiểm tra toan 8 chương i – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra toan 8 chương i, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ KIỂM TRA VIẾT
Lớp 8 Môn: Toán
Tên:………………………. Thời gian: 45 phút
Điểm:
Lời phê:

Đề bài:
I/ Trắc nghiệm:(4 điểm)
Bài 1:(2 điểm)
Hãy khoanh tròn câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Cho tam giác ABC có M ( AB, N ( AC và MN//BC. Theo định lý Talét hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau?
a. = b. = c. = d. Cả ba a, b và c
Câu 2: Cho tam giác ABC có M ( AB, N ( AC và MN//BC. Biết AM = 3cm, AB = 6cm, AN = 4cm. Hỏi độ dài của AC là bao nhiêu?
a. 6cm b. 7cm c. 8cm d. 9cm
Câu 3: Cho tam giác ABC có AD là đường phân giác(D ( BC). Hệ thứ nào là đúng trong các hệ thức sau?
a. = b. = c. = d. Cả ba đều sai
Câu 4: Cho ( ABC và ( A’B’C’, tìm điều kiện để hai tam giác đó đồng dạng với nhau?
a. = ; = , = b. = =
c. cả a và b d. ý kiến khác.
Bài 2:(2 điểm)
Điền Đ hoặc S vào ô thích hợp
Câu
Nội Dung
Đúng
Sai

1
Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

2
Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng

3
Biết và CD = 8 cm thì độ dài đoạn thẳng AB bằng 12cm

4
(ABC có và (MND có thì chúng đồng dạng với nhau.

II/ Tự luận:(6 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm, BC= 6 cm, vẽ AH ( BD (HBD)
a) Chứng minh (AHB đồng dạng (BCD
b) Chứng minh (ABD đồng dạng (HAD suy ra AD2 = DH.DB
c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH ?
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.