kiểm tra toán 8 c1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra toán 8 c1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : Kiểm tra 1 tiết chương I : Môn hình học lớp 8
Số thứ tự : Lời nhận xét của thầy Điểm
Lớp : 8 Đề 02
Đề bài :

Câu 1. Khẳng định nào sau đây đúng ? Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời theo ý câu của hỏi.
A. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
B. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành .
C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông .
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông
Câu 2. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết luận đúng:

A
B

1) Tứ giác có hai cạnh đối song song, hai cạnh đối kia bằng nhau và không song song.
a) là hình thoi

2) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
b) là hình thang cân

3) Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai góc đối bằng 900.
c) là hình bình hành

d ) là hình chữ nhật

Câu 3 : Cho tam giác ABC ( điểm D là trung điểm của BC . Gọi M là trung điểm của AC , N là điểm đối xứng với D qua M .
a/ Chứng minh và là các tam giác cân .
b/ Tứ giác ADCN là hình gì ? vì sao ?
c/ Chứng minh DN = AB.

Hỏi và đáp