Kiểm tra Toán 7 (nâng cao) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra Toán 7 (nâng cao), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thiệu Phú

Kiểm tra chuyên đề nâng cao
Môn:Toán 7
Thời gian làm bài: 120’ ( không kể chép đề )
Câu 1. Tìm x:
a. = 7
b. = x
c.
d. = -5
Câu 2. Cho 2 đa thức
P = x + 2mx + m và
Q = x + (2m+1)x + m
Tìm m biết P (1) = Q (-1)
Câu 3. Tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của các biểu thức sau :
A = +5 B =

C = D =
Câu 4. Cho tam giác ABC. Đường trung trực của cạnh AB cắt tia BC tại D. Trên tia AD lấy AE = BC.
a) Chứng minh ABC = BAE
b) Chứng minh AB // CE
Câu 5. Cho 3 số a, b, c khác nhau và khác 0 ( b+c, a+c, a+b 0 ).
Thoả mãn điều kiện : .
Tính giá trị biểu thức P =

Đáp án

Câu 1. (2đ) Tìm x .( mỗi câu 0,5 đ)
a. = 7
x + 5 = 7
x + 5 = -7
b. = x
c.

x + 1 = 3 x = 2
x +1 = -3
d. = -5
Do 0mà -5 < 0 Vô lý
Vậy không tìm được giá trị của x thoả mãn đề bài.
Câu 2: (1đ) Ta có :
P(1) = 12 + 2m.1 + m2
= m2 + 2m + 1
Q(-1) = 1 – 2m – 1 +m2
= m2 – 2m
Để P(1) = Q(-1) thì m2 + 2m + 1 = m2 – 2m 4m = -1 m = -1/4
Câu 3. (2đ)Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.( mỗi câu 0,5 đ)
A = +5
Ta có : 0. Dấu = xảy ra x= -1.
A 5.
Dấu = xảy ra x= -1.
Vậy: Min A = 5 x= -1.
B =
Ta có x 0. Dấu = xảy ra x = 0.
x + 2 2 ( 2 vế dương ).

Dấu = xảy ra x= 0.
Vậy Max B = x = 0
C = = = 1 +
Ta có: x 0. Dấu = xảy ra x = 0
x + 3 3 ( 2 vế dương )
4 1+ 1+ 4
C 5
Dấu = xảy ra x = 0
Vậy : Max C = 5 x = 0.
D = 1 +
Mà x + y + 3 3
D 1+ D
Min D = x= y = 0
Câu 4 :(3 đ)

Câu 5. (2đ)áp dụng dãy tỉ số = nhau.
Ta có : .= = (0,5 đ)
TH1 a +b + c 0
=
=
= = = 2
Vậy P = + + = 6 (o,5 đ)
TH2 a + b + c =0
* b + c = – a ; a + c = – b ; a + b = -c
Vậy P = (1 đ)

Hỏi và đáp