kiem tra toan 7 HK II+DA.7.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra toan 7 HK II+DA.7.doc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : TOÁN 7
( Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề )
ĐỀ BÀI
Bài 1 : (1 điểm) Thế nào là hai đơn thức đồng dạng ? Cho ví dụ ?
Bài 2 : (1 điểm) Tìm x .
6(x-1) – 5(x+2) = – x – 10
Bài 3 : (1 điểm) Thực hiện phép tính:

Bài 4 (3 điểm) Cho đa thức .
A(x) =
a/ Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến .
Xác định bậc của đa thức , hệ số cao nhất , hệ số tự do .
b/ Tính A(1) ; A(-1)
c/ Chứng tỏ rằngA(x)không có nghiệm với mọi giảtị của x
Bài 5 : (4 điểm) Cho tam giácMNPvuông tại M , đường phân giác NE. Kẻ EH vuông góc với NP (HNP)
Gọi K là giao điểm của MN và HE . Chứng minh rằng :
a/ MNE = HNE
b/ NE là đường trung trực của đoạn thẳng MH
c/ EK = EP

************************* HẾT

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

1
+ Học sinh trả lời đúng thế nào là hai đơn thức đồng dạng
0.5

+ Cho ví dụ đúng
0.5

2
Tìm x

6 ( x – 1 ) – 5 ( x + 2 ) = – x – 10

6x – 6 – 5x – 10 = – x – 10
0.25

6x – 5x + x = – 10 + 6 + 10
0.25

2x = 6
0.25

x = 3
0.25

3
Thực hiện phép tính

=
0.5

=
0.25

= 1 + 1 = 2
0.25

4

a/ A(x) =

=
0.5

=
0.25

* Bậc của đa thức là bậc 4

* Hệ số cao nhất là 1
0.25

* Hệ số tự do là 1

b/ A(1) = = 1 + 2 + 1 = 4
0.5

A(-1) = = 1 + 2 + 1 = 4
0.5

c/ Ta có
0.25

0.25

0.25

Vậy A(x) không có nghiệm
0.25

5

Học sinh vẽ hình , ghi GT – KL đúng
0.5

a/
Xét MNE và HNE
1

( NE là phân giác )

NE là cạnh chung

MNE = HNE ( cạnh huyền , góc nhọn )

b/
Ta có MNE = HNE ( câu a )

NH = NM ( hai cạnh tương ứng )

N thuộc trung trực của MH (1) ( tính chất đường trung trực đoạn thẳng )
0.5

Và EM = EH ( hai cạnh tương ứng )

E thuộc trung trực MH (2) ( tính chất đường trung trực đoạn thẳng )
0.5

Từ (1) và (2) NE là trung trực của MH
0.5

c/
Xét MEK và HEP
1

( đ đ )

EM = EH ( câu a )

( = 1V )

MEK = HEP ( g . c . g )

Vậy EK = EP ( hai cạnh tương ứng )

( Học sinh làm cách khác nhưng đúng vẫn đạt điểm tối đa )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.