kiểm tra toán 7 chương IItiết*có ma trận – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra toán 7 chương IItiết*có ma trận, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 16 Ngày soạn: 26 /11/2012
Tiết * Ngày dạy: /12/201
kiểm tra 45 phút
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ hiểu bài của HS về đại lượng tỉ lệ nghịch, đại lượng tỉ lệ thuận, hàm số và mặt phẳng tọa độ.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải toán của HS
3. Thái độ: HS nghiêm túc làm bài.
II. chuẩn bị
– GV: bài kiểm tra
– HS: ôn tập kiến thức
III. Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hệ số tỉ lệ và tính được giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của một đại lượng tương ứng.
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng tỉ lệ thuận
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch để giải bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5

2
0,5

1
3

5
3,5 đ
35%

Đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhận biết được hệ số tỉ lệ của hai đại lượng
Nhận biết được hai đại lượng tìm hệ số.
Tìmđược giá trị của các đại ượng tỉ lệ nghịch

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25

2
0,5
1
2

4
2,75đ
27,5%

Hàm số
Cho biết giá trị của biến số , tính giá trị của hàm số
Biết xác định hàm số và biến số
Hiểu chính xác cách tính giá trị của hàm số khi biết giá trị của biến số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25đ

2
0,5

2
0,5 đ

1

6
3,25đ
32,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

10%
7
3,5đ
35%
4
5,5đ
55%

15
10đ 100%

IV đề kiểm tra
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
câu 1; Cho hàm số y= f(x)=2x. Tại x=2 ,f(2) có giá trị là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

câu 2;Cho hàm số y = khi hệ số tỉ lệ k là:A. 1 B. 3 C. D. 4
câu 3;Cho hàm số y= 4.x , với x=3 thì y có giá trị là

A. 0 B. 12 C. 13 D. 14
câu 4; Cho hàm số y = , với x=9 thì y có giá trị là
A. 0 B. 3 C. 6 D. 14
câu 5: Cho hàm số y = f(x). Nếu f(1) = 2, thì giá trị của:
A. x = 2 B. y = 1 C. x =1 D. f(x) = 1
câu 6: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là . Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3 B. 1 C. 11 D. 6
câu 7: Cho y tỉ lệ thuận x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ
A. k B. -k C. D.
câu 8: Hai đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ thuận là 3. Khi x = 2, thì y bằng:
A. 3 B. 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.