kiem tra toan 678 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra toan 678, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường : THCS Lương Thế Vinh ĐỀ THI HỌC KÌ II
Họ và tên : ……………………………. Môn : Toán 7
Lớp : 7/ Thời gian 90phút
I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời có kết quả đúng nhất
Câu 1: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -3xy2 ?
A. -3x2y B. 2(xy)2 C. -yx(-y) D. -3xy
Câu 2: Bậc của đa thức M = x5 + 7x2y2 + y4 – x4y2 – 1 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 3: Giá trị của biểu thức M = -3x2y3 tại x = -1 ; y = 1 là:
A. 3 B. -3 C. 18 D. -18
Câu 4: Đa thức f ( x ) = x2 – 2x có các nghiệm là:
A. 0 B. 0 ; 1 C. 0 ; 2 D. 1 ; 2
Câu 5: Với số đo các góc của tam giác MNP như hình vẽ thì:
NP >MN > MP B. MN > NP > MP M
C. MP >MN > NP D. NP > MP > MN 650

600
P N Câu6: Bộ 3độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của tam giác vuông.
A. 3cm ; 9cm ; 14cm . B. 2cm ; 3cm ; 5cm .
C. 4cm ; 9cm ; 12cm . D. 6cm ; 8cm ; 10cm .
Câu7: Cho hình vẽ bên với G là trọng tâm của tam giác MNP
Đẳng thức nào sau đây khong đúng ?
A = B. = M
C. = 2 D. = .G
N H P
Câu8:Trong tam giác MNP có điểm O cách đều 3 đỉnh tam giác . Khi đó O là giao điểm của :
A. Ba đường cao B. Ba đường trung trực
C. Ba đường trung tuyến D. Ba đường phân giác
II. TỰ LUẬN : ( 6 điểm)
Câu1: Cho các đa thức : f (x) = x3 – 2×2 + 3x – 1
g (x) = x3 + x + 1
h (x) = 2×2 + 1
a) Tính f (x) – g (x) +h (x)
b) Tìm x sao cho f (x) – g (x) + h (x) = 0
Câu2: Cho góc nhọn xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lần lượt lấy hai điểm Avà B sao cho OA= OB. Tia phân gíác của góc xOy cắt AB tại I
Chứng minh OI vuông góc AB
Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, Clà giao điểm của ADvới OI chứng minh BC vuông góc Ox
Gỉa sử góc xOy = 600; OA = OB= 6cm. tính độ dài của đoạn thẳng OC ?

ĐÁP ÁN TOÁN 7
Trăc nghiệm Mỗi câu 0,5 điểm
Câu
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Trả lời
C
C
B
C
A
D
D
B

Tự Luận (7đ)
Câu 1 a, 2x -1 (2điểm) b, ½ (1điểm)
Câu 2 a, OI vuông góc AB (1,5đ) b, BC vuông góc Ox (1,5đ)
C, 2 (1đ)

Hỏi và đáp