Kiểm tra Toán 6 (nâng cao) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra Toán 6 (nâng cao), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thiệu Phú

Kiểm tra chuyên đề nâng cao
Môn:Toán 6
Thời gian làm bài: 120’ ( không kể chép đề )
Câu 1:(2đ) Tìm x:
a. = 7
b. 2x = 8
c.
d. x + 2 x – 1 ( x Z )
Câu 2:(2đ) Tính nhanh
a/ 166 ( – 127 + 234 ) – 234 ( 166 + 127)
b/
c/ 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21
d/ 24 .38 – 24 . 37
Câu 3:(1đ) Tìm số nguyên tố P sao cho P + 2 và P + 4 là nguyên tố
Câu 4:(3đ) Trên Ox đặt các đỉnh OA = 10 cm, OB = 6 cm
a/ Tính AB
b/ Gọi M là trung điểm của AB. Tính OM.
Câu 5:(1đ) Tính
a/
b/ B = 1002 + 2002 + 3002 + … + 10002
biết: 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385
Câu 6(1đ): Chứng minh là phân số tối giảnĐáp án môn toán 6
Câu 1: Tìm x:
a. = 7
x + 5 = 7
x + 5 = -7
b. 2x = 8 2x = 23 x = 3
c.
( x + 1) = 42
x + 1 = 4
* x + 1 = 4 x = 3
* x + 1 = -4 x = – 5
d. (x + 2) (x – 1) ( x Z )
(x – 1 ) + 3 (x – 1)
3 (x – 1)
(x – 1) Ư(3)
(x – 1)
* x – 1 = 1 x = 2
* x – 1 = -1 x = 0
* x – 1 = 3 x = 4
* x – 1 = -3 x = -2
Câu 2: Tính nhanh
a/ 166 ( – 127 + 234 ) – 234 ( 166 + 127)
= 166.(- 127) + 166.234 – 234.166 – 234.127
= (-166.127 – 234.127 ) + (166.234 – 166. 234)
= – 127 ( 166 + 234 ) + 0
= – 127 . 400
= -50800
b/
=
=
=
c/ 53.39 + 47.39 – 53.21 – 47.21
= 39( 53 + 47) – 21 ( 53 + 47)
= 39.100 – 21.100
= 3900 – 2100
= 1800
d/ 24 .38 – 24 . 37= 24( 38 – 37 )= 24 . 1= 16
Câu 3: Tìm số nguyên tố p sao cho p + 2 và p + 4 là nguyên tố
p = 2 =>p + 2 = 4 không nguyên tố => p 2
p = 3 =>p + 2 = 5 nguyên tố; p + 4 = 7 nguyên tố. Vậy p = 3 là một giá trị cần tìm.
p >3 mà p nguên tố => p không chi hết cho 3 => p chỉ có dạng
3k + 1 hoặc 3k + 2 ( k nguyên dương )
+ p = 3k +1 =>p + 2 = 3k + 3 3 mà p + 2 > 3 => p + 2 không nguyên tố.
+ p = 3k + 2 =>p + 4 = 3k + 6 3 mà p + 4 > 3 => p + 3 không nguyên tố
Vậy p = 3 thì p + 2 và p + 4 là nguyên tố
Câu 4: Trên Ox đặt các đỉnh OA = 10 cm, OB = 6 cm
a/ Tính AB
b/ Gọi M là trung điểm của AB. Tính OM.

Câu 5: Tính
a/
b/ B = 1002 + 2002 + 3002 + … + 10002
biết: 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385
c/
Câu 6(1đ): Chứng minh là phân số tối giản

Hỏi và đáp