kiem tra toan 6 Dap du – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiem tra toan 6 Dap du, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS …………………
Lớp: …..
Họ và Tên:………………………………
KIỂM TRA VIẾT
Môn: ……………..
(Thời gian 45’)

Điểm:
Lời phê của giáo viên:

Câu 1 : (2đ) Cho A = 1; 2; 4; 5; 9
B = 3; 4; 7; 9
a. Tìm
b. Viết tập hợp C có 3 phần tử là các số tự nhiên có một chữ số sao cho:

Câu 2: (2đ) Tìm Ư( 6), Ư( 10), ƯC(6, 10)? ƯCLN(6, 10)?
Câu 3: (1,5 đ ) Cho A = 18 + 36 + 72 + x .Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70 < x < 80
Câu 4: ( 1,5 đ )Tìm biết : và x lớn nhất
Câu 5: ( 2 đ )Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 100 đến 150. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?
Câu 6: (1đ )Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3.
BÀI LÀM :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
Câu 1 : (2đ) Cho A = 1; 2; 4; 5; 9
B = 3; 4; 7; 9
a. Tìm 4; 9 (1 đ)
b. C = 0; 6; 8 (1 đ)
Câu 2: (2đ) Tìm Ư( 6) = 1; 2; 3; 6 (0,5đ)
Ư(10) = 1; 2; 5; 10 (0,5đ)
ƯC(6, 10) = 1; 2 (0,5đ)
ƯCLN(6, 10) = 2 (0,5đ)
Câu 3: (1,5 đ ) Cho A = 18 + 36 + 72 + x . Tìm số x để A chia hết cho 9, biết 70 < x < 80
Để A 9 khi x9 và 70 < x x B(9) = vây x = 72
Câu 4: ( 1,5 đ)
Vì và x lớn nhất nên : x = ƯCLN(15, 50) = 5 (1,5đ)
Câu 5: ( 2 điểm )
Giải
Gọi a là số học sinh khối 6 ( a và (0,5đ)
Theo đề bài: (0, 5đ)
10 = 2.5; 12 = 22.3; 3. 5
BCNN(10, 12, 15) = 60
=>BC(10, 12, 15) = B(60) = 0; 60; 120; … (0,5đ)
Vì nên: a = 120
Vậy : số học sinh khối 6 (0,5đ)
Câu 6: (1đ )Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp là một số chia hết cho 3.
Gọi ba số đó là n, n + 1, n + 2.
Ta có: n + n + 1 + n + 2 =3n + 3 = 3(n + 1) => 3(n + 1) 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.